‘Door vrijwilligers in te zetten kunnen we de prijzen laag houden’

DORPLEIN – Op dinsdag 7 mei was er een nieuwe bijpraatbijeenkomst over de nieuwbouw van gemeenschapshuis De Schakel in Budel-Dorplein. Niet alleen de stand van zaken omtrent het nieuwbouwplan werd toegelicht. De avond stond daarnaast grotendeels in het teken van het werven van vrijwilligers. Er is een grote behoefte aan meer ‘handjes’ om het gemeenschapshuis draaiend te kunnen blijven houden. “Door veel vrijwilligers in te zetten kunnen we de prijzen laag houden”, zegt Rob Meurkens, voorzitter van Stichting Gemeenschapscentrum Dorplein

“Vanuit het dorp horen we onder meer de roep om een jeugdhonk en een terras dat in de weekenden geopend is. Hiervoor hebben we echter vrijwilligers nodig”, aldus Meurkens. Er zijn niet alleen vrijwilligers nodig voor de exploitatie van De Schakel, maar ook voor het ontlasten van de bouwgroep, die vorm geeft aan de nieuwe Schakel, en het stichtingsbestuur. 

Door de aanwezige inwoners werden verschillende ideeën geopperd om meer vrijwilligers te kunnen werven. Een voorbeeld is een persoonlijke benadering van nieuwe dorpsbewoners.

Bestuurslid Lise Cuppens: “We zijn bezig met het opstellen van een schema, zodat mensen op een eenvoudige manier zichzelf voor een paar uur kunnen aanmelden als vrijwilliger. Wij hebben vooral de behoefte aan mensen die op vaste tijden willen bijspringen. Daarnaast zoeken we ook naar reservekrachten. Nu moeten we vaak schuiven met onze vrijwilligers.”

Meurkens liet weten dat het bestuur in de basis akkoord is om het nieuwe gemeenschapshuis als burgerinitiatief – dat wil zeggen in eigen beheer – te bouwen. “In dat geval worden we ook eigenaar van het pand. Er zitten nog wel een paar maren aan. Zo willen we een aantal zaken nog verder uitgezocht hebben, zoals wie er nu precies waarvoor verantwoordelijk is”, aldus Meurkens.

Een van de door de gemeente gestelde voorwaarden is dat het nieuwbouwplan breed gedragen wordt. Gezien de geluiden tijden de eerdere bijeenkomst en de samenwerking met Stichting De Parels en dorpsplatform Dorplein Uniek denk ik dat we daaraan voldoen, aldus Meurkens, die verder liet weten dat het in januari aangetreden bestuur het overleg heeft hervat met basisschool St. Andreas, waar het nieuwe dorpshuis pal naast komt te liggen.

Het bestuur heeft middels een brief aan de gemeente aanvullende vragen gesteld over de kaders waarbinnen de nieuwbouw moet plaatsvinden. “We hebben nog een aantal specifieke vragen over de spelregels. Voor het bouwen van de nieuwe Schakel resteert een budget van 1,6 miljoen euro. We willen van de gemeente onder meer weten of we van het gas af moeten, want anders wordt nieuwbouw meteen een flink stuk duurder. Bij het vaststellen van het budget was dit nog geen punt van aandacht.”

Het ondernemerspaar Joop Overhand en Nicolle Boerma, dat in De Schakel bloemschikcursussen houdt, wil op korte termijn weten waar het aan toe is. Overhand: “Wij lopen al een tijdje mee in dit verhaal. Ondertussen duurt het nieuwbouwtraject al vijf jaar. Door de gemeente worden we voortdurend met een kluitje in het riet gestuurd.” Boerma vult aan: “De kaders blijven vooralsnog vaag. Voor de zomervakantie willen we graag duidelijkheid hebben.”