Plannen voor nieuw afvalsysteem

CRANENDONCK – Het Cranendonckse college wil starten met een nieuwe manier van afval inzamelen. Er wordt onder meer ingezet op servicegerichter scheiden, bijvoorbeeld door een hogere frequentie van ophalen. Daarnaast voorziet het voorstel in het invoeren van een tariefzak voor restafval. Dit ter vervanging van de welbekende grijze container.

Het nieuwe systeem moet ertoe leiden dat het aantal kilo’s aan restafval de komende jaren drastisch wordt teruggebracht. Het streefdoel is maximaal 30 kilo per huishouden vanaf 2025. 

Deze omslag vindt gefaseerd plaats. De eerste stap wordt volgend jaar zomer gezet. Dan maakt de grijze afvalcontainer plaats voor een tariefzak, die onder meer bij de supermarkt kan worden gekocht. De zakken voor metalen verpakkingen, drankenkartons en plastic blijven gratis. Wethouder Frits van der Wiel: “We gaan in overleg met afvalverwerker Renewi of het mogelijk is om beide zakken tegelijk op te halen.” Ook worden er op kleine schaal proeven gehouden die aansluiten bij het streefbeeld voor 2025. 

Het huidige systeem moet op de schop omdat grondstoffen steeds schaarser worden en de afvalstoffenbelasting voor het verwerken van restafval de komende jaren naar verwachting fors zullen stijgen. Van der Wiel: “De focus van afval inzamelen moet daarom veranderen in grondstoffen inzamelen.”

Op dit moment verdwijnt er in de gemeente Cranendonck per huishouden 75 kilo aan afval in de grijze container. Inclusief het gebruik van de milieustraat gaat het om 97 kilo per huishouden. Daarbij gaat het grotendeels om grondstoffen die kunnen worden hergebruikt.

Het nieuwe systeem moet ertoe leiden dat er alleen onvermijdbaar restafval overblijft, zoals sigarettenpeuken, kattenbakkorrels en ander huishoudelijk afval dat niet meer gescheiden kan worden. 

De gemeente heeft al eerder maatregelen genomen om de hoeveelheid restafval terug te brengen. Zo is het ophalen van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) goedkoper geworden en wordt de grijze container minder vaak geleegd.

Als het aan het college ligt verdwijnen de grote vuilniswagens vanaf 2025 uit het straatbeeld. Zij worden vervangen door kleinere elektrische wagentjes, zogeheten grondstofferkoeriers die wekelijks hun ronde maken. Ze worden bemand door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat dit negen voltijdsbanen op zal leveren. Door gecompartimenteerd in te zamelen kunnen alle afval- en grondstoffen-stromen in een keer worden opgehaald. Er komt een servicegerichte inzameling aan huis voor onder meer groente- en fruitresten, etensresten, PMD-verpakkingen en restafval. En mogelijk ook voor spullen, zoals gebruikte en (on)beschadigde boeken, elektronica, speelgoed, textiel en huisraad én voor glas en luiers.

Ook wordt er samenwerking met de kringloopwinkel in Budel gezocht. Veel spullen gaan nu nog vaak de vuilnisbak in als ze niet meer bevallen. Deze spullen kunnen echter ook naar de kringloop worden gebracht.

“Doordat er meer servicegerichte stromen ontstaan wordt het mensen gemakkelijker gemaakt om afval te scheiden”, stelt afvalspecialist Pieter Reus. 

In 2009-2010 heeft in Soerendonk een proef met servicegericht inzamelen plaatsgevonden. Dit heeft heel duidelijk tot minder restafval geleid. Reus: “In Soerendonk zag je dat het gescheiden inzamelen mensen ook gelukkiger heeft gemaakt.”

Een groep van ruim twintig Cranendonckers heeft tijdens workshops en inwonersbijeenkomsten meegedacht over de nieuwe manier van afval inzamelen. “Dit is echter niet het eindpunt. Het proces gaat verder”, zegt Linda Donkers. Harrie Bax vult aan: “Verder is het onder meer belangrijk om ook de scholen mee te nemen in het afvalverhaal.”

Het onderwerp wordt dinsdag besproken in de raadscommissie. Twee weken later buigt de gemeenteraad zich over het raadsvoorstel.