121e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

Ik heb zin in vakantie. Zon, zee, strand, lekker eten en drinken, niks doen en feest vieren.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Eeg heb zin in vekansie. Zon, zee, straend, laekker  êtten en dreenke , neeks doên , en fest veêren! Maar ook: Ich heb zin in vekânsie. Zón, zieje, strând, lèkker ète en dreenke, niks doën en feste.

MAARHEEZE:  Ich hep zin in vakantie. Zon, ziee, strand, lekker ette en drinke, niks doeen en feste. Of: Ich heb zin in vekansie. Zon, zee, strand, lekker ète en drinke, niks doon en feste.

BUDEL:  Ig hem zin in vukansie. Zon, Zieje, strand, goei ète en dreenke, gèn kloeëte doen en fèst viere/lol make.

BUDEL-SCHOOT: Eech heb zin in vekansie, zon, zieëe en strand, laekker aete en dreenke, niks doën en feste !

BUDEL-DORPLEIN: Ich heb zin inne verkansie. Zon, zieje, strand, goe èten en drinken, niks doewn en festen.

WEERT:  Ich heb zin in verkansie. Zon, ziee, strand , lekker eate en dreenke, niks doon en fieest vieren.

HAMONT:  Ich hèm goesting in vekantie. De zon, de zieje, ’t straand, lèkker èète, niks doewn en fjèste. Ook: Ich hem goesting in verkaansie.   Zon, zee, straand , lekker buffelen en dreenken,  ne’ veul oewt  richten en fje’st vieren.

ACHEL: Ich hem zin in vakansie,zon,zieje strand lekker eeten en drinken niks doen en fest vieren. Ook wel: Ig hem goesting in vekantie.Zon,zee,straand,lekker èten en drinken,niks doeng en fésten.

NEERPELT: Ich hem goesting in vakantie, zon, zieë, straand, lekker ète en drinke, niks doewn en fist viere.

OVERPELT: Ich hem goesting in vekansie. Zon, zieë, straand, lekker èète en drinke, niks doên en fiste! Of: Ich hem goesting in vakansie. Zon, zieje, straand, lekker ête en drinke, niks doe.n en fiste. Plus: Ich hem goesting in verlof. Zon ziëje, strand, lekker eité en drinken. Niks doeen en fiejst vieren.

GEEL: Ik hem gusting in vakaanse, zon, zië, straand, goedete en drinke, niks doen en fieëst viere.

EINDHOUT: Ik hem gusting in vakaanse, zon , de zeeje , goe ete en drinke, nikske doen en mo feejest viere.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Mijn zwager heeft een nieuwe accu op zijn fiets.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.