Twee keer zilveren schild kring Kempenland voor Budelse gildebroeders.

BUDEL – Bij de viering van de jaarlijkse patroonsdag van het Sint Jorisgilde Budel mochten zij ook de raadsheer van het district Oost; gildebroeder Jan Teunissen en de kersverse voorzitter van kring Kempenland; gildebroeder Roeland van Hooff welkom heten als gasten in De Vaandrig. Hun komst had een bijzondere reden. Er waren namelijk twee gildenbroeders bij het Sint Jorisgilde die zich beiden meer dan 25 jaar bestuurlijk hadden ingezet voor het Budelse gilde. Als eerste werd Gildebroeder Fred Kums in het zonnetje gezet. Fred is opnieuw lid geworden van het gilde in 1981 en zet zich vanaf die tijd actief in als kruisboogschutter van het gilde. Twee keer schoot Fred zich tot koning van het gilde: in 1990 en in 2002. Tijdens de laatste koningsperiode vervulde hij deze taak met zijn vrouw Toos aan zijn zijde als koningin. Vanaf 1987 heeft Fred zich met enkele korte onderbrekingen ook bestuurlijk ingezet voor het Sint Jorisgilde Budel als lid van de overheid. Hij vertegenwoordigde het gilde bij tal van activiteiten en bij vergaderingen van district en kring was hij vaak van de partij. Naast zijn bestuurlijke activiteiten voor het eigen gilde waarmee hij in 2017 is gestopt was, en is, hij nog steeds, actief als lid van de commissie kruisboogschieten van Kring Kempenland. Daarna was het Regerend deken Martin Horst die onderscheiden werd. 

Martin is in 1981 na een tentoonstelling in het Schepenhuis als jeugdlid en vendelier toegetreden tot het gilde. In 1987 schoot hij zich voor het eerst tot koning van het gilde en werd daarmee de jongste koning van het gilde sinds de heroprichting. In 1993 schiet hij zich voor een tweede keer tot koning en krijgt als eerste gezelschap van een koningin aan zijn zijde in de persoon van Saskia Adams. In 2008 schiet hij zich voor een derde keer tot koning en trekt het gehele gezin Horst, inmiddels met drie kinderen mee met het gilde. Als Saskia zich in 2014 als eerste vrouw tot Koning schiet mag hij als Prinsgemaal drie jaar meelopen aan de zijde van Saskia. Na het eerste koningschap blijft hij bestuurlijk actief en neemt gaandeweg de taken van deken-schrijver op zich. Later komt daar nog een taak van Regerend deken bij. Als zijn schoonvader de taak van Regerend deken overneemt blijft hij nog actief als deken-schrijver. Van 2000 tot 2010 is hij ook bestuurlijk actief binnen Kring Kempenland als Raadsheer Gildedagen en neemt tijdens deze functie enkele jaren afstand van de overheid van het eigen gilde. In die tijd blijft hij in samenwerking met de toenmalig deken-schrijver wel de Nieuwsbrieven van het gilde verzorgen en neemt uiteindelijk de taak van deken-schrijver weer op zich. Een Taak die hij opnieuw vanaf 2014 weer combineert met de functie van Regerend deken. 

Beide gildebroeders kregen het zilveren schild van Kring Kempenland opgespeld en natuurlijk werden de beide dames ook betrokken in de hulde.