Uniforme werking voor buitenschoolse kinderopvang

PELT – De gemeenteraad van Pelt keurde op donderdag 23 mei het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang goed. Dit reglement is de basis voor een eengemaakte werking van alle Peltse opvanglocaties.

Meer dan 1300 gezinnen maken in Pelt gebruik van de buitenschoolse kinderopvang. Dankzij deze opvang kunnen ouders werk en gezin vlot combineren. Zowel in Neerpelt als in Overpelt is er een kwalitatieve opvang in de directe omgeving van de school. Het gemeentebestuur van Pelt wil deze troef in de toekomst verder uitspelen. De buitenschoolse kinderopvang moet voldoen aan de normen die Kind & Gezin oplegt. Zo moet er voldoende ruimte zijn per kind en moet er minimum één geschoolde begeleider per 14 kinderen aanwezig zijn in de opvang.  “De vraag naar buitenschoolse kinderopvang blijft toenemen en daarom voorzien we enkele ingrepen aan de infrastructuur”, zegt schepen van gezin  Ann Van Dorpe. “De voorbije jaren werd op enkele locaties reeds een nieuwe infrastructuur voorzien, op andere opvanglocaties werken we volop aan plannen om onze kinderopvang klaar te maken voor de toekomst. Waar nodig voorzien we tijdelijke uitbreidingen, bijvoorbeeld met hob-units, om aan de vraag naar opvang te kunnen voldoen.” Tegelijkertijd blijft het gemeentebestuur stappen zetten om te evolueren van louter kinderopvang naar een buitenschools activiteitenaanbod, in samenwerking met andere partners. Om een kwalitatieve opvang voor elk kind te kunnen garanderen en om de beschikbare locaties en begeleiders zo efficiënt mogelijk in te zetten, zal de gemeente vanaf 1 september een uniforme werking hebben. Vanaf dan werkt de buitenschoolse kinderopvang met een eenvoudig aanmeldsysteem. “De veiligheid en het welzijn van de kinderen staan voorop. Doordat de ouders hun kinderen aanmelden bij de opvang, weten de begeleiders welke kinderen ze kunnen verwachten en moeten ophalen op de schoollocatie. Deze manier van werken laat de kinderopvang ook toe om personeel en capaciteit efficiënter in te zetten en om een betere afstemming te maken met het aanbod aan buitenschoolse activiteiten”, aldus schepen Ann Van Dorpe. De ouders van kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang krijgen eerstdaags een uitnodiging voor een infoavond bij hen in de buurt. Daar zal het nieuwe huishoudelijk reglement worden toegelicht en is er ruimte voor vragen.