Budels gilde vrouw vriendelijkste van Kring Kempenland

BUDEL – Het is nog zeker niet bij alle gilden zo dat meisjes en vrouwen op eenzelfde manier lid van het gilde kunnen zijn. Binnen Kring Kempenland wordt daar door de gilden onderling nogal zeer verschillend over gedacht en zijn er veel verschillende vormen van toelating van vrouwen bij het gilde in gebruik. Gesteld kan worden dat de emancipatie wel aan het doordringen is, maar er waarschijnlijk nog veel water door de Aa en Dommel moet stromen voor het overal een beetje gelijk zal zijn. Nu is dat ook geen doel op zich, maar het was voor de organisatie van de 77e Kringdag in Gerwen wel een reden om bij de tentoonstelling op de Kringdag een speciaal schild beschikbaar te stellen voor het “vrouw vriendelijkste gilde”. Voorafgaande aan de Kringdag kreeg elk gilde een vragenlijst te beantwoorden met onder meer vragen over het aantal gildezusters, welke taken zij vervullen, en hoe de uniformering is geregeld. Ook werd gevraagd naar het wel of niet bestuurslid kunnen zijn en ook of zij in aanmerking konden komen om mee te schieten voor het Koningschap. Tevens werd gevraagd om een groepsfoto in te leveren met alle dames van het gilde erop. Op een originele wijze werden de vragen beantwoord en werd alles in een fraai werkstuk aangeleverd aan de organisatie. Op zondag waren de elf inzendingen van de 48 deelnemende Kempenlandse giden verzameld op een groot bord in de tentoonstellingstent. Bij de bekendmaking van de prijzen rond de klok van 18.00 uur bleek het Sint Jorisgilde Budel deze bijzondere prijs in ontvangst te mogen nemen uit handen van Kringvoorzitter Roeland van Hooff. Een resultaat waar het gilde als geheel ook bijzonder trots op is en graag uitdraagt. De inzending is te bekijken via de website van het gilde www.sintjorisgildebudel.nl.