Pastorale eenheden in een nieuw dekenaal verband in het bisdom Hasselt


HASSELT – Het bisdom Hasselt evolueert vanaf volgend jaar van vijftien naar zeven dekenaten. Zo kan een missionaire dynamiek ontstaan. De 58 geplande pastorale eenheden in het bisdom Hasselt zullen worden ondergebracht in 7 dekenaten in plaats van de huidige 15. Dat heeft de bisschop met de bisschopsraad in overleg met de dekens beslist. Tegen eind 2020 zou deze evolutie overal een feit moeten zijn. 

Het doel van deze structurele ingreep is dat groeperingen van pastorale eenheden zinvolle en krachtige gehelen zullen zijn. “We hopen dat het niet enkel een structurele verandering is, maar een kans om samen inhoudelijk op weg te gaan”, zegt vicaris-generaal Karel D’Huys, verantwoordelijk voor de parochies. “We willen de pastorale eenheden als het operationele niveau van onze pastoraal meer gestalte geven.”

Zo zoekt het bisdom naar nieuwe wegen om voldoende wisselwerking te hebben tussen de pastorale eenheden onderling, zowel als met de diocesane diensten. En gaan ze de uitdagingen van een afgeslankt priesterkorps tegemoet door verantwoordelijkheden te delen. Dat wil het bisdom voldoende ondersteunen. De pastores, de teams pastorale eenheid (TPE) en alle vrijwilligers hebben immers recht op een goede begeleiding. Daarom kiezen ze voor dit groter dekenaal verband. Zo kan een missionaire dynamiek ontstaan in een verruimde ploeg. 

Samenstelling nieuwe dekenaten

Bij het samenstellen van de nieuwe dekenaten werd rekening gehouden met drie criteria: zoveel mogelijk de huidige dekenaten in hun geheel overhevelen naar een nieuw dekenaat, de gemeentegrenzen in de mate van het mogelijke te respecteren en een voldoende aantal pastores samenbrengen. De volgende huidige dekenaten zullen over ongeveer een jaar één nieuw dekenaat vormen (zie bijgevoegde kaart):

-Tongeren, Bilzen en Vlijtingen-Voeren

-Sint-Truiden en Borgloon

-Hasselt en Herk-de-Stad

-Bree en Maaseik: Opglabbeek, als deelgemeente van de fusiegemeente Oudsbergen zal voortaan deel uitmaken van dit nieuwe dekenaat

-Genk en Maasmechelen, voortaan zonder Opglabbeek

-Beringen blijft één dekenaat, maar de pastorale eenheid Houthalen-Helchteren wordt eraan toegevoegd

-Hamont, Lommel en Peer, voortaan zonder Houthalen-Helchteren

Kansen voor begeleiding, ondersteuning en vorming

De 7 dekenaten geven bovendien een nieuwe oriëntatie aan de contacten en samenwerkingsverbanden met de diocesane diensten. De keuze voor ruimere dekenaten is een uitgesproken keuze voor samenwerking en ondersteuning.

“We willen in de komende jaren inzetten op nabijheid tussen bisdom en de plaatselijke geloofsgemeenschappen in de pastorale eenheden”, zegt vicaris-generaal D’Huys. “Een synodale dynamiek wordt reëel wanneer velen – ook leken vrijwilligers  − worden meegenomen in visieontwikkeling. Synode betekent immers ‘samen op weg zijn’.”

Knopen om gaandeweg te ontwarren

De 7 nieuwe dekenaten zijn een beleidskader waar het bisdom Hasselt de eerstvolgende jaren naartoe wil werken. Over een jaar willen we de grote lijnen duidelijk stellen. Wie wordt er deken?  Welke krachten herbergt een verruimde dekenale ploeg en een dekenteam? Welke nieuwe mogelijkheden schept het nieuwe verband voor missionaire pastoraal? Wat kan de kerk in dit nieuwe dekenaat betekenen voor mens en samenleving? De antwoorden op deze vragen worden gaandeweg ontdekt, in proces met velen. “Wie de nieuwe dekens worden, staat nog niet vast. Maar een afvallingskoers wordt het beslist niet”, verduidelijkt vicaris-generaal D’Huys. “We nemen in nauw overleg met onze bisschop de tijd om alles zorgvuldig en met eerbied te bekijken.”