Volop verder met de Baronie!

Op 28 mei stelden we in de raad de visie Baronie Cranendonck vast. Hiermee bepalen we hoe we dit prachtige gebied verder willen ontwikkelen. Kenmerken: vitaliteit, natuur en cultuurhistorie op een schaalgrootte die past bij de omgeving. Het gebied gaat een mooie plek worden om te verblijven, rusten, genieten, ontspannen, overnachten en jezelf te ontwikkelen. Vanuit de kernwaarden van het CDA, past ons deze visie als gegoten. 

Zorgvuldig proces
Na het eindigen van Hof van Cranendonck is geprobeerd een andere invulling te geven aan de Baronie. Initiatieven bleken echter onhaalbaar. Na overname van het project door wethouder Kuppens heeft hij een pas op de plaats gemaakt. Niet doorgaan en proberen het gebied snel te vullen, maar in gezamenlijkheid een concept ontwikkelen. Deze is er in samenwerking met de omgeving en geïnteresseerde initiatiefnemers gekomen, en met een bredere blik op het hele gebied. Dit was onder meer waar eerdere projecten op spaak waren gelopen.

Gedragen, passend concept
Waarom dit concept wel gaat werken? Omdat het is ontwikkeld met de omgeving, meerdere geïnteresseerde initiatiefnemers en experts. Veel kleinschaliger dan eerdere plannen, beter passend bij het groene en rustieke gebied en met draagvlak uit de omgeving. Een aantal betrokken ondernemers staat inmiddels te springen om te starten! 

En de omgeving ook. Met name de gebouwen liggen er nu onverzorgd bij. Zonde! Dus mooi dat hier verbetering in komt.

De gronden blijven in eigendom van de gemeente, net als het karakteristieke kasteeltje. Over de invulling gaat het college, dat doen zij al jaren op een manier die past bij de Baronie, dus ook nu hebben we daar vertrouwen in. 

Ondernemers aan de slag
Wij staan volledig achter de visie die nu is opgesteld. We kijken dan ook uit naar de concrete invulling die in november wordt gepresenteerd. Dit geeft ondernemers richting en tijd om hun plannen te maken en zich te verbinden. Zo gaan we volop verder met de Baronie!

Janneke van Happen,
CDA Cranendonck