De Bretellen presenteren: Wegwijs in Anderland, waar iedereen talent heeft

PELT – De gloednieuwe theatergroep De Bretellen heeft zich maanden voorbereid en op donderdag 6 juni was het zover: de première van hun allereerste poppentheater, getiteld ‘Wegwijs in Anderland’. Deze theatergroep, bestaande uit een tiental artiesten met een verstandelijke beperking, wil met het verhaal aantonen dat ‘anders zijn’ eigenlijk ook gewoon ‘speciaal’ kan zijn. Het publiek, alle kleuters van basisschool de Helibel in Sint Huibrechts Lille, was alvast onder de indruk tijdens de première! 

De voorstelling ‘Wegwijs in Anderland’ vertelt het verhaal van Octaaf de Raaf die terechtkomt in een land waar iedereen op zoek gaat naar zijn eigen talenten. De voorstelling richt zich tot kleuters van 4 tot 6 jaar. Het is de bedoeling om met deze voorstelling verschillende scholen uit de regio te bezoeken om zo kleuters bewust te maken dat iemand die ‘anders’ is ook veel talenten kan bezitten. De leden van de theatergroep zijn allemaal zorggebruikers van Dagcentrum Fierkant in Sint Huibrechts Lille. Initiatiefneemster is Anne-Sophie Evrard, begeleidster van het Theateratelier van Fierkant. “Het idee voor een eigen theateratelier is ontstaan tijdens mijn stageperiode. Toen al werden er verschillende projecten op poten gezet waarin de kleuters van de Helibel bij werden betrokken. Een van die activiteiten was een poppenkast. Dit bleek zo’n groot succes dat het idee om een uitgebreid poppentheater te creëren bleef spelen in mijn achterhoofd. Ook vanuit onze zorggebruikers bleek hier animo voor te zijn en zo werd enkele maanden geleden Theatergroep De Bretellen opgericht,” vertelt Anne-Sophie. “De filosofie achter dit poppentheater is om kleuters van jongs af aan te laten zien dat ook mensen met een beperking talenten hebben. Dit is namelijk een goede manier om eens te laten zien wat zij in hun mars hebben en zo wordt de focus voor de verandering eens gelegd op wat ze wél kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen.” Anne-Sophie nam het script en het regisseren voor haar rekening. De Theatergroep bestaat uit zo’n 10 zorggebruikers, en eenieder heeft zijn eigen taak binnen de productie. Zo zijn er acteurs, muzikanten en een verteller. 

“De bedoeling is dat we volgend schooljaar verschillende scholen uit de regio bezoeken om er ons poppentheater te brengen,” gaat Ann-Sophie verder. “Zo willen we onze boodschap overbrengen aan zo veel mogelijk mensen.” Het stuk is zeker de moeite waard. Niet enkel is het decor netjes aangekleed, wordt er gespeeld met professionele theaterpoppen en laten de acteurs, muzikanten en de verteller zien dat ze heel wat talenten hebben. Bovendien spraken de reacties van de kleuters die de première mochten bijwonen boekdelen. Er werd gelachen, actief meegedaan en vooral: de meeste kleuters begrepen de algemene boodschap van het stuk. “Om de boodschap extra in de kijker te zetten hebben we zowel voor als na het stuk een kort gesprekje met de kinderen. Dit is een goede manier om te polsen of de kinderen de onderliggende gedachte hebben opgepikt en voor ons om dit nog eens duidelijk te communiceren.” Maar niet enkel de kinderen genoten zienderogen, ook de leden van De Bretellen genoten van hun eerste echte voorstelling en straalden van trots. “We hebben al enkele repetities gehad, maar de officiële première zorgde bij sommigen toch voor extra kriebels in de buik. Desalniettemin werd er een zeer goed stuk neergezet, dat komend schooljaar zeker in verschillende scholen geprogrammeerd zal worden!” 

Voor alle informatie over Theatergroep De Bretellen of het boeken van de voorstelling in uw school, neem contact op met Ann-Sophie Evrard van Dagcentrum Fierkant via tel. 0032 11 550690 of mail naar dc.theater@bc-elisabeth.be Dagcentrum Fierkant is onderdeel van Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth. Surf voor meer info over dit centrum naar www.bc-elisabeth.be