Eerste coöperatieve zonnepark met batterij in Limburg

WEERT – Samen met de partners, TNO, Scholt Energy en Soltronergy is WeertEnergie er in geslaagd het eerste coöperatieve zonnepark met batterij – opslagsysteem te realiseren. Een subsidie vanuit RVO in het kader van Topsector Energiesubsidie maakte dat financieel mogelijk. Vrijdag 31 mei 2019 is dit zonnepark, met 6.500 zonnepanelen officieel geopend door twee wethouders van de gemeente Weert, Geert Gabriëls en Wendy van Eijk. Zij onderstreepten daarmee het belang van dit project als onderdeel van het gehele energietransitie-proces. Niet alleen is dit park het eerste coöperatieve zonnepark in Limburg, het eerste zonnepark met batterij – opslagsysteem, maar het is ook het meest veilige zonnepark van Nederland, omdat de veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg voorop is gaan lopen in het kader van veiligheid voor omwonenden en bezoekers. 

Met het project willen Scholt Energy uit Valkenswaard, TNO, Soltronergy en Enexis de voordelen van centrale energieopslag aantonen ten opzichte van thuisopslag. Daarnaast willen ze ervaring opdoen met de software die nodig is voor een dergelijke combinatie. Tevens wordt onderzocht of een positieve exploitatie mogelijk is. Tenslotte wordt samen met Enexis gekeken of het dorp Altweerterheide op deze manier geheel energieneutraal kan worden. Dit zou zijn weerslag kunnen hebben op meer buurt- of wijkprojecten in Weert. Na beëindiging van de demonstratiefase zal de kennis verspreid worden naar geïnteresseerde partijen. Na 31 mei kunnen vierhonderd huishoudens in Weert via WeertEnergie stroom afnemen van eigen bodem. De doelstelling van deze energiecoöperatie is: betaalbare, duurzame energie zelf lokaal opwekken en leveren aan inwoners.