Dorpsraad Maarheeze

MAARHEEZE – De Dorpsraad Maarheeze vergadert maandag 17 juni 2019 vanaf 19.30 uur in de Smeltkroes, Kijkakkers 1, Maarheeze. In deze laatste vergadering van de Dorpsraad Maarheeze voor de zomervakantie 2019 zal burgemeester van Kessel aanwezig zijn. Er vindt een oriëntatie plaats op burgerparticipatie, waarbij burgemeester van Kessel in gesprek gaat met de dorpsraad over doelstellingen en verwachtingen. Verder staan o.a. mededelingen van de dorpsraad, van de gemeente en van de  werkgroepen op de agenda. Zie voor de complete agenda de website: http://www.maarheeze.nu en daar verder via “voor elkaar” en daar naar Dorpsraad Maarheeze. De vergaderingen van de dorpsraad zijn niet alleen openbaar, je bent er ook van harte welkom!