Gilde Maarheeze nieuws

MAARHEEZE – Na een mooie 4 mei viering, samen met de Fanfare, koor en Scouting,  nam het gilde St. Joris-St Barbara zondag 2 juni deel aan de kringgildedag de Kempen. Deze dag werd georganiseerd door het Heilig Kruis Gilde uit Gerwen ter gelegenheid van hun 775 jarig bestaan. De optocht werd gelopen onder tropische omstandigheden. Het gilde uit Maarheeze viel dit jaar buiten de prijzen. Wel behaalde standaardruiter Frits Meulendijk de eerste prijs in de optocht en de derde prijs op het toernooiveld (dresseur). Een prachtige prestatie, zeker als men bedenkt dat zijn jonge Fries Nero voor de eerste keer meeliep.

Op  7 juni werden de groepen acht van basisschool de Stapsteen en de OBS Cranendonck ontvangen in het gildehuis. Na een inleiding en Power Point presentatie over het gildewezen en de geschiedenis van het gilde werden de leerlingen in groepen verdeeld. Onder leiding van deskundige gildebroeders mochten zij trommen, bazuinblazen en vendelen. Daarnaast was er een schietopstelling ingericht waar met luchtbuksen op leuke doelen geschoten kon worden. Tussentijds werd hen een verfrissing met een lekker stuk cake aangeboden. Hun kennismaking met een brok geschiedenis van  het gilde en dus ook van Maarheeze had hen aangenaam verrast.

Ook tijdens de avondvierdaagse in Maarheeze, van 11 tot en met 14 juni, heeft het gilde een steentje bijgedragen. Een aantal vrijwilligers bemanden de stempelposten. Dit jaar wordt er ook weer geschoten om de Bert Mulder wisseltrofee. Dit gebeurt op 22 juni. Ter herinnering aan erelid Bert Mulder werd deze trofee ingesteld. Aan deze wedstrijd kan alleen door leden van het gilde worden deelgenomen. Wie het laatste stukje hout van de puist naar beneden schiet is winnaar. Het is alweer drie jaar geleden dat Jan Scheepers zich tot koning schoot tijdens het Koningsschieten. De traditie vereist dat om de drie jaar gestreden wordt om het koningschap. Dit jaar gaat deze activiteit door op 6 juli. Dit met tradities omgeven hoogtepunt bij het gilde zal de hele dag in beslag nemen en om 10.30 uur worden geopend met een Heilige Mis in de St. Gertrudiskerk. Om 14.00 uur zullen vertegenwoordigers van de geestelijke en wereldlijke macht het schieten op de koningsvogel openen. Een dag waar met spanning naar wordt uitgekeken door de gildebroeders. Bezoekers zijn welkom.

Beste lezer, u ziet het gilde St Joris – St Barbara bruist van activiteit. Het volgende optreden vindt plaats op 20 juli met de opening van de Maarheezer kermis. De voorbereidingen voor het kermisschieten op dinsdag 23 juli zijn alweer in volle gang. Noteer deze data in uw agenda. Kom kennismaken met ons gilde op dinsdagavond in de Schutse. U ontmoet historie bij een moderne vereniging met een hoog sociaal gehalte. Voor meer nieuws zie: www.gildemaarheeze.nl