Wildbeheereenheid De Baronie van Cranendonck bestaat 25 jaar

CRANENDONCK – Op 20 juni 2019 viert Wildbeheereenheid De Baronie van Cranendonck samen met haar 115 leden en andere belanghebbenden het 25-jarig bestaan van de vereniging. Er zal onder meer worden stilgestaan bij de veranderende rol van de wildbeheereenheid door de jaren heen.

Een wildbeheereenheid (in het kort: ‘WBE’) is een lokaal samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters en andere geïnteresseerden. Zij richt zich op duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren. Een ecologisch verantwoorde wildstand als onderdeel van een breder faunabeheer vormt een belangrijke pijler. Voorzitter Joost Ploos van Amstel hierover: “Onze jagers zijn onder andere actief betrokken bij biotoopverbetering en duurzaam wildbeheer. Daarnaast is het accent steeds meer komen liggen op de voorkoming van schade. Het terugdringen van het aantal aanrijdingen met reeën en zwijnen is een belangrijke taak geworden van de jagers. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Provincie en natuurbeschermende organisaties”. Tijdens het feestelijke programma is ook tijd ingeruimd voor een presentatie door dr. ir. Jaap Kuper, ecoloog en voormalig rent- en jagermeester van Kroondomein Het Loo. Hij belicht hoe jagers door natuurvolgend bosbeheer en ecologische jacht een belangrijke rol kunnen spelen bij het omvormingsproces van naald- naar loofbos. Nederland kent in totaal ruim 300 WBE’s en circa 27.000 actieve jagers.