Kermis Soerendonk 2019

Van zaterdag 22 t/m dinsdag 25 juni kunnen de Soerendonkers zich weer vermaken tijdens de jaarlijkse kermis. Wethouder Marcel Lemmen opent zaterdag om 19.00 uur nabij de autoscooters officieel de kermis.

De attracties staan opgesteld op het Jan Maasplein en de Dorpsstraat. Aanwezig zijn o.a. de autoscooters, lunapark, Vulcano Power, grijpkranen, schietsalon, draaimolen, pusher, vuilnisbakkenspel, lijntrekspel, snoep en suikerspin, gebakkraam en visverkoop. 

Verder organiseert de Dorpsraad Zurrik in samenwerking met de lokale horeca en de kermisexploitanten diverse activiteiten en zal voor het nodige vertier en drankjes worden gezorgd tijdens de kermis. 

Wegafsluiting

Van woensdag 19 t/m woensdag 26 juni wordt de dorpskern afgesloten voor het doorgaande verkeer. Nabij Compen Parket aan de Dorpsstraat wordt de weg afgesloten voor alle verkeer, waarbij betonblokken bij de wegafzetting worden geplaatst. Bij Partycentrum Antoine aan de Dorpsstraat 36 en Damenweg richting kermisterrein wordt de weg afgesloten met betonblokken voor alle verkeer. Deze afsluiting is noodzakelijk vanwege het extra terras van Partycentrum Antoine dat gedeeltelijk op de weg wordt geplaatst. Voor de hulpdiensten en de aanwonenden is de bereikbaarheid gewaarborgd.

Het verkeer komend vanuit Maarheeze wordt ter hoogte van de kruising Molenheide/ Heuvel omgeleid via de Van Schaiklaan. Het doorgaand verkeer komend vanuit Budel wordt ter hoogte van de kruising Dorpstraat/Kruisstraat omgeleid via de Kruisstraat en de Heuvel richting Molenheide.

De Damenweg is enkel bereikbaar voor plaatselijk verkeer. 

Mogelijke overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Hiervoor worden diverse verkeersmaatregelen getroffen. 

Wegsleepregeling

Voertuigen die fout staan geparkeerd tijdens de kermisperiode worden weggesleept conform de wegsleepregeling die van kracht is.

Locatie woonwagenterrein

De woonwagens van de kermisexploitanten worden tijdelijk gestationeerd op het verhard terrein en grasveld achter gemeenschapshuis D’n Donck.

Afvalcontainers

Op kermismaandag rond 7.30 uur vindt de afvalinzameling door de afvalophaler plaats. De bewoners van de Dorpsstraat moeten er rekening mee houden dat zij hun gft-afvalcontainer op een dusdanige locatie plaatsen dat de afvalophaler deze kan ophalen.

Tijdens de kermisperiode worden de afvalcontainers van het Jan Maasplein tijdelijk verplaatst  naar de hoek van Schaiklaan – de Loop bij de brievenbus.