Nieuwe plannen Stadspark 

HAMONT-ACHEL – Het stadsbestuur van Hamont-Achel heeft een gloednieuw plan klaar voor de heraanleg van het stadspark. Een duurzame, multifunctionele inrichting waarbij jong en oud zelf kan kiezen hoe ze aan vrijetijdsbesteding doet, vormt daarbij de rode draad. Ook open ruimten met voldoende plekjes om zich af te zonderen en een subtiele, leeftijdsgebonden zonering beloven in de toekomst het domein te vormen.

Droom, denk, doe 
De nieuwe plannen zijn grotendeels gebaseerd op de resultaten van het ‘Droom, denk, doe’- participatietraject van het Huis van het Kind. “De concrete invulling zal aansluiten bij de wensen en noden van de Hamont-Achelaar”, zegt schepen van Jeugd Bèr van de Schans. “We kiezen daarbij voor een combinatie van spel en natuur, openheid en beslotenheid, veiligheid en gezelligheid.”

Het stadsbestuur opteert in dat kader voor een uitbreiding van zowel de peuterzone als het openbaar groen. Ook wenst men het speelaspect van het stadspark grondig aan te pakken door enerzijds bestaande speeltuigen te hergebruiken en anderzijds heel wat nieuwe elementen toe te voegen. Klimmen, klauteren, glijden, slingeren, avontuur en natuur vormen de kernwoorden bij de keuze van deze speeltoestellen. Verder beoogt het stadsbestuur ook in te zetten op comfort. Dit via meer zitmogelijkheden – zoals banken en picknicktafels – maar ook via de plaatsing van extra vuilbakken en 2 fietsenstallingen.

“De heraanleg van het stadspark brengt uiteraard heel wat kosten met zich mee. Om deze te kunnen drukken, trachten we zoveel mogelijk werkzaamheden door onze eigen medewerkers te laten uitvoeren. Zij kennen het gebied immers als geen ander en zijn een krak in hun vak. In totaal verwachten we zo’n € 255.000 aan dit project te spenderen, exclusief de werken in eigen beheer”, duidt schepen van de Schans, die ook Openbare Werken als bevoegdheid heeft. 

Zomer in het Park
Om iedereen op regelmatige basis te informeren over de precieze toekomstplannen, wordt elke activiteit van ‘Zomer in het Park’ aangegrepen om een tipje van de sluier te lichten. Zo wordt er op 28 juni tijdens de Zomer Kick-Off een groot infobord onthuld aan de hoofdingang van het stadspark dat alvast een eerste beeld zal schetsen. Op 24 juli en 14 augustus – wanneer het stadspark respectievelijk omgetoverd wordt tot een heuse kinderboerderij en een kinderdorp – zullen de concrete plannen via dat bord verder bekendgemaakt worden. Ook de 13 extra speeltuigen die het stadspark rijk zal zijn, worden daarbij stelselmatig getoond. Na de vakantieperiode zullen de werken dan van start gaan. De opening van het nieuwe park is voorzien in het voorjaar van 2020, net op tijd voor het nieuwe seizoen. 

Kwaliteit en duurzaamheid
Burgemeester Rik Rijcken is alvast enthousiast over de plannen: “Via een efficiënte aanpak willen we een prachtige ontmoetingsplaats realiseren. We kiezen voor een speelpark dat ook ruimte biedt voor rust, opgebouwd uit materialen die inzetten op kwaliteit en duurzaamheid.” Het stadsbestuur broedt verder nog op heel wat andere ideeën om spel en ontmoeting te stimuleren in Hamont-Achel. “Dit is slechts de 1ste stap. Zowel in Hamont als in Achel staan er nog verschillende andere projecten in de steigers”, besluit de burgemeester.