WICO legt eerste steen van Eerstegraadsschool Pelt

PELT – WICO bouwt en verbouwt de campus Sint Hubertus voor haar eerstegraadsleerlingen in Pelt. Op zaterdag 22 juni 2019 legde WICO hiervan symbolisch de eerste steen samen met Eric Hendriks, directeur WICO campus Sint-Hubertus, Guy Klok, voorzitter vzw WICO en Patrick Poelmans, administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ze deden dit samen met de leraren van de eerste graad in Pelt, de directies, de raad van bestuur, de buren en genodigden.

Guy Klok, voorzitter WICO: “Deze eerste steenlegging brengt de reorganisatie van WICO in beeld. Samenwerken vraagt immers niet alleen nadenken over de visie en het uitwerken van die visie maar ook nadenken over de organisatie van die samenwerking.” De site van Sint Hubertus wordt dus klaar gemaakt om alle leerlingen van de 1e graad van Pelt op 1 september 2020 te ontvangen. Met de nieuwe vleugel is er plaats voor 900 à 1000 leerlingen in een aangepaste accommodatie voor de verschillende basisopties van het 2e

jaar. Dat alles vergt een investering van 8 miljoen euro. In de ontwerpfase werd, naast de regelgeving, vooral rekening gehouden met het pedagogische, de duurzaamheid en uiteraard ook het financiële. Rekening houdend met 12 en 13 jaar is ook ingezet op een goede leesbaarheid van het gebouw, voldoende ruimte en licht. Dit is immers bepalend voor de veiligheid, de rust en de concentratie van de leerlingen. In het gebouw zijn er vaklokalen voorzien zowel voor theoretische vakken als voor technische vakken.