Geen heilige huisjes bij behandeling kadernota

De gemeente Cranendonck moet de komende jaren flink aan de bak om te komen tot een sluitende begroting. Daarbij bestaan er voor de diverse fracties geen heilige huisjes. Wel missen ze handvaten voor de bezuinigingsoperatie. Dit werd dinsdag duidelijk bij de behandeling van de kadernota 2020 door de Cranendonckse gemeenteraadscommissie.

CRANENDONCK – In de kadernota is het Sociaal Domein voor de komende jaren een prominent aandachtspunt. Door de hoge uitgaven binnen het Sociaal Domein komen de meerjarige resultaten onder druk te staan. Het Cranendonckse college van B en W geeft in de kadernota aan dat op het moment dat als er geen keuzes gemaakt worden de belastingen (OZB) in 2022 met 8,5 procent extra moeten worden verhoogd en in 2023 met circa 8 procent.

Veel fracties missen in het document echter de handvaten voor het maken van deze keuzes, zo bleek dinsdag bij de behandeling in de raadscommissie.

De partijen willen wat te kiezen hebben. Janneke van Happen (CDA): “We willen onder meer weten of het kwaad kan als we dingen gaan uitsmeren of uitstellen. Wij willen een aantal concrete knoppen hebben waaraan we kunnen draaien.”

Net als de andere partijen deed ze een oproep aan het college om met bezuinigingsvoorstellen te komen. Van Happen: “Wat ons betreft zijn er geen heilige huisjes.” Ze kreeg onder meer bijval van Patrick Beerten (ELAN): “Ik ben het met het college eens dat we er niet aan zullen ontkomen om pijnlijke keuzes te maken, daarom is het echter wel belangrijk om deze in kaart te brengen.”

Net als VVD-fractievoorzitter Jordy Drieman ziet Van Happen de OZB-verhoging als het allerlaatste redmiddel. Drieman: “Laat het college maar met voorstellen komen waar we gezamenlijk mee aan de slag gaan. Dat is de enige manier waardoor de rode cijfers minder rood worden en we een goed toekomstperspectief kunnen krijgen.”

Op dinsdag 2 juli buigt de gemeenteraad zich tijdens de raadsvergadering over de kadernota 2020.

Door Roy de Leijer