Akkertjes in bloei

REGIO – De akkers van Staatsbosbeheer staan in volle bloei. Op verschillende plekken zijn velden met klaprozen, granen en korenbloemen te vinden op de Strabrechtse Heide en in het Leenderbos. De aanleg van de akkertjes is een maatregel die het tekort aan mineralen in de bodem aanvult en een leefgebied zijn voor verschillende dieren zoals vogels, bijen en vlinders.

De akkertjes zijn ingezaaid met granen, klaver en verschillende soorten bloemen. De tijd dat de akkers in gebruik zijn is 4 tot 6 jaar, waarbij jaarlijks 80% wordt geoogst en zo’n 20% blijft staan als voedsel voor verschillende diersoorten. Doordat er op verschillende momenten in het jaar en op verschillende kwaliteiten grond is gezaaid, staan er op verschillende tijden in het seizoen planten in bloei om insecten zoals bijen en vlinders langere tijd van voedsel te kunnen voorzien. De akkertjes zijn niet alleen aantrekkelijk voor allerlei dieren, maar ook mensen genieten van de vele bloeiende planten die in deze tijd van het jaar kleur geven aan de heidelandschappen in Heeze-Leende.

De akkertjes dienen voor bijen en vlinders ook als stapstenen om zich door het landschap te verplaatsen. ‘De akkertjes zijn als een Big Mac voor allerlei insecten en vogels die daar hun voedsel kunnen vinden’ aldus Erik Schram Boswachter van Staatsbosbeheer. ‘Ook in het Leenderbos zijn nog oude akkertjes, zogenaamde kampjes terug te vinden. In het verleden zijn er eikenwallen en bramenstruiken omheen geplant om ze te beschermen tegen stuifzand en tegen grazende schapen’. 

De maatregelen worden mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.