Let op! Nieuwsflits stormschade 23 juni 2016

De superstorm die op 23 juni 2016 Zuidoost-Brabant trok, ligt alweer ruim drie jaar achter ons. In afwachting van lopende procedures hebben velen een afwachtende houding aangenomen. Pas op het moment dat een positieve einduitspraak is gedaan door de rechter willen gedupeerden alsnog aankloppen bij hun verzekeraar. Maar dan kan het wel eens te laat zijn! In het verzekeringsrecht geldt namelijk een verjaringstermijn van drie jaar. 

Kom dus op tijd in actie!  

Verjaringstermijn drie jaar 
Als een aanspraak richting de verzekeraar verjaart, dan kan geen enkele aanspraak meer worden gemaakt op enige vergoeding.

De schade is ontstaan op 23 juni 2016. Het moment waarop de verzekeraar heeft aangegeven dat de schade niet gedekt is (of slechts gedeeltelijk wordt voldaan in het geval van asbesthoudend materiaal) zal iets later zijn. Zekerheidshalve dient ervan uitgegaan te worden, dat aanspraken tegen de verzekeraar kort na 23 juni 2019 verjaren. Je kunt echter voorkomen, dat je aanspraak verjaart. Dat doe je door de verjaring te stuiten. Na ‘stuiting’ wordt de verjaringstermijn weer verlengd met drie jaren.

De verjaringstermijn wordt gestuit door een schriftelijke mededeling waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een dergelijke mededeling moet altijd bij aangetekende brief gedaan worden. Je moet immers kunnen bewijzen dat de verjaring gestuit is. Het is belangrijk dat gedupeerden die eventueel nog aanspraken hebben richting hun verzekeraar, die rechten veiligstellen door middel van het stuiten van de verjaring. 

Heeft u vragen over uw vordering richting uw verzekeraar en/of verjaring van de vordering? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend contactmoment. Stel uw vraag via info@gca.nl of kom langs voor een kop koffie.