Muziek in de klas “De Schatkist”

BUDEL – Voor de kinderen van de schatkist, uit de klas van meester Henk, was het een spannende dag. Zij mochten aan ouders en familie laten horen wat ze het afgelopen schooljaar hebben geleerd op het gebied van slagwerkmuziek. 

Deze wekelijkse muziekles was de kinderen aangeboden door de schutterij van Budel en werd verzorgd door Ad Triepels (muziekdocent aan RICK (regionaal instituut voor cultuur- en kunsteducatie te Weert). Hij laat de kinderen kennis maken met instrumenten, muzieknoten, oefent met ze en speelt muziek met hen om daarmee hun talenten te ontwikkelen en interesse voor muziek te laten ontwaken. Voor de instandhouding van muziek en cultuur binnen onze gemeenschap vond de schutterij het belangrijk dit initiatief te nemen. Op dinsdag 25 juni organiseerden ze voor ouders en grootouders een voorspeelavond in hun verenigingsgebouw aan de Laarstraat  in Budel. Dit jaar waren er ruim 70 ouders en grootouders gekomen die de prestaties van de kinderen kwamen beluisteren. Na de ontvangst en een toelichting op een vervolgopleiding nam Ad Triepels de leiding over voor de demonstratie van de leerlingen. In een woord GEWELDIG wat de kinderen na een schooljaar al hebben geleerd. Muziek op djembe en samba instrumenten, verschillende ritmes door elkaar, ondersteund door Ad werd gebracht. Het was dan ook een welverdiend applaus wat er na afloop van het voorspelen gegeven werd. Ook tijdens deze voorspeelavond heeft de drumline van de schutterij enkele stukken gespeeld om de kinderen en ouders te laten horen hoe leuk muziek maken is. Daarnaast was er voor de toeschouwers gelegenheid om ook met de historische kant van de schutterij kennis te maken. Uiteraard kon er met de zware buks of luchtdrukgeweer op de schietinrichting geprobeerd worden de stopjes te raken. Een leuke avond voor alle aanwezigen. Voor de kinderen van BS De Schatkist een leerzaam jaar op vlak van muziek. De wens van de school en de schutterij is dan ook dat ze in het schooljaar 2019-2020 het project door kunnen zetten. Indien er bij u interesse is om slagwerkmuziek te leren of het traditionele zware buksschieten te beoefenen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met de schutterij via info@schutvanbuul.nl of  0031 653713815. Of kom naar de Laarstraat 4 op maandag- of dinsdagavond om een kijkje te komen nemen.