Goede zorgen voor iedereen

Op 25 juni jl. heeft de gemeenteraad de beleidskaders voor het sociaal domein vastgesteld, zeg maar de spelregels die in Cranendonck gelden om voor zorg (huishoudelijke hulp, jeugdzorg, bijstand, schuldhulpverlening etc.) in aanmerking te komen.

Cranendonck Actief! heeft grote moeite met deze nieuwe kaders. Geld staat voorop en alles wordt een stuk strenger. De gemeente trekt zich terug, want inwoners moeten eerst zelf of met vrienden en familie hun problemen oplossen. Ook wij vinden dat er in de zorg scherp naar uitgaven en kosten moet worden gekeken. Wordt het geld bijv. gebruikt voor echte zorg, of gaat een (te) groot deel op aan andere zaken. Bij ons staan de meest kwetsbare inwoners, die al jaren afhankelijk zijn van zorg, voorop. Dit zijn ook mensen die niet zo goed zijn in het invullen van formulieren, in het voeren van moeilijke gesprekken over hun persoonlijke situatie en het regelen van (veel) bijkomende zaken. Ook zij krijgen te maken met het nieuwe beleid. Deze inwoners moeten we als gemeente helpen en ze de zorg geven waar ze recht op hebben, op een toegankelijke, eenvoudige en snelle manier. Het zal jouw kind maar wezen dat op een wachtlijst komt te staan (sinds begin 2019 kent Cranendonck weer wachtlijsten!).

We hebben van de wethouder vier toezeggingen gekregen:

  1. Hij heeft beloofd zich wel degelijk druk te maken om de meest kwetsbaren: zij kunnen blijven rekenen op steun van de ‘zorgprofessionals’ en de gemeente;
  2. Elk gezin, elke inwoner met problemen krijgt een regisseur toegewezen, iemand die meehelpt zoeken naar oplossingen voor de problemen;
  3. In Cranendonck horen geen wachtlijsten te bestaan. Dat dit nu zo is, is een uitzondering. Daar wordt een einde aan gemaakt.
  4. De positie van de sociaal makelaars zal in overleg met de verschillende kernen eindelijk goed geregeld worden, zoals we dat eigenlijk al hadden afgesproken in het raadsprogramma.

Hoewel wij (als enige fractie) veel moeite hadden met de toon en inhoud van het beleid zoals het college dit nu voorstelt, hebben wij op basis van de 4 hierboven genoemde toezeggingen toch ingestemd. Maar we zullen de wethouder zeer kritisch blijven volgen en houden aan zijn toezeggingen. Goede zorg voor onze inwoners gaat ons aan het hart. Mocht u ervaringen of het gevoel hebben dat u de hulp waar u recht op heeft niet krijgt, laat het ons weten (info@cranendonckactief.nl)

Fractie Cranendonck Actief!
Koen van Laarhoven en Karel Boonen