Sfeervolle prijsuitreiking Ekkerloop 2019

CRANENDONCK – Na de laatste loop was de prijsuitreiking gepland van de Ekkerloop 2019. Op het gezellig ingericht terras van de Zuiderpoortcafè stond het podium opgesteld om de eerste drie van alle categorieën te huldigen. 

Echter het duurde nog geruime tijd voordat de huldiging kon beginnen want de jury moest nog het nodige rekenwerk verrichten om de juiste volgorde te kunnen bepalen. Na drie lopen waren de kansen voor podiumplaatsen nog voor meerdere lopers mogelijk. Diegene die de in laatste loop nog een goede prestatie kon neerzetten kon zelfs nog een plaatsje opschuiven in de eindrangschikking. 

Als eerste mochten de jongens en meisjes van de 600 meter t/m 6 jaar op het podium. Bij de jongens waren het Sem, Ferry en Hein en bij de Meisjes waren het Doutse, Gwen en Nikki die de medaille kregen omgehangen en een wel verdiend applaus kregen van het publiek. Ravi de Laat maakte het nog spannend de laatste loop door een geweldige wedstrijd te lopen en zo lars Seijbrands tot op een seconde te naderen. Bij de meisjes was Juul van Horne te sterk voor Floortje Derks en Floor Vlassak. Ties van Cranenbroek stond bij de 1000 meter op de hoogste trede met naast zich Joep van Cranenbroek en Fedde de Laat. Bij de meisjes bezette Riele Mae, Lonneke en Liza het podium. Alle deelnemende jeugd die driemaal had deelgenomen ontving een herinneringsmedaille. Dat de jeugd gratis kon deelnemen aan de Ekkerloop en voor alle herinneringsmedaille en ereprijzen werd mogelijk gemaakt door onze jeugdsponsor J & J schilderwerken. Na binnenkomst van de laatste loper van de afstanden 3,5 – 7 – 10,5 kilometer kon ook hier om ongeveer 9.00 uur met de prijsuitreiking worden begonnen. Ook hier ging weer een heel rekenwerk aan vooraf om de goede volgorde te bepalen. Ook hier waren het tevreden gezichten die op het podium mochten plaatsnemen en telkens een luid applaus kregen. Ook de deelnemers aan deze afstanden ontvingen een leuke bruikbare herinnering. De Stg: Lopersgroep Budel bedankt nog alle vrijwilligers en sponsoren die bijgedragen hebben aan het slagen van de 31te Ekkerloop. De 32te Ekkerloop staat weer gepland op de woensdagen in de maand juni 2020. Voor alle informatie over uitslagen en foto’s zie de site www.ekkerloop.nl