Nieuw reglement respecteert eigenheid begraafplaatsen

PELT – De gemeenteraad heeft een nieuw politiereglement en retributiereglement op de begraafplaatsen in Pelt goedgekeurd. De twee gemeentelijke reglementen van voor de fusie zijn daarmee verleden tijd. Er geldt nu in heel Pelt één regime voor de begravingen. Belangrijkste vaststelling is dat het nieuwe reglement de eigenheid van de verschillende begraafplaatsen in de gemeente ten volle respecteert.

Dat wil zeggen dat de eenvormigheid van graftekens op de begraafplaats De Roosen behouden blijft. Op de begraafplaatsen Steenoven, Lindel-Hoeven en Fabriek blijft de keuze van grafteken vrij binnen de vastgelegde afmetingen.  Daarbij heeft men de vrijheid om een begraafplaats te kiezen. De Peltenaren hebben daardoor ook meer keuze voor wat betreft de kostprijs van de begraving. Op begraafplaats De Roosen is er een vaste kostprijs van 500 euro – 200 voor een bijbegraving. De gemeente zorgt hier voor het plaatsen van het grafteken of de naamplaat. Op de “Overpeltse” begraafplaatsen zorgen de nabestaanden zelf voor een grafzerk. Ze maken hiervoor afspraken met de begrafenisondernemer.Concessies zijn in het nieuwe reglement niet meer opgenomen. Voorheen waren die enkel in het reglement van Overpelt voorzien. Er is ruim plaats op de huidige begraafplaatsen, waardoor concessies en de ermee gepaard gaande kosten overbodig zijn. Voor alle duidelijkheid: de bestaande concessies blijven gewoon lopen, de concessiehouders behouden er hun rechten.Aan de tarieven in het nieuwe retributiereglement wijzigt ook weinig in vergelijking met voorheen. Enkel zal een gedenkplaatje bij de asverstrooiingsweide of sterretjesweide voortaan overal 25 euro kosten en zijn er aangepaste tarieven voor de begraving van niet-inwoners van Pelt.

Tot slot wordt er gewerkt aan een vereenvoudiging van de administratie bij begravingen. 

Ter info: 

Pelt telt vier begraafplaatsen die in gebruik zijn:

De Roosen aan de Roosendijk

Steenoven aan de Eindakker

Lindel-Hoeven aan de Hoevenstraat

Fabriek aan de Leukenstraat

Daarnaast zijn er nog twee begraafplaatsen met een uitdovend karakter: Neerpelt-Centrum in de Nieuwstraat en Sint-Huibrechts-Lille in de Lindestraat.