“Ommeganck” 2019 Sint Jansgilde Soerendonk

SOERENDONK – Tijdens de jaarlijkse “Ommeganck” van het Sint-Jansgilde Soerendonk, op 25 juni, werden een zestal  jubilarissen gehuldigd voor hun verdiensten bij het Sint-Jansgilde Soerendonk. Hiernaast werden ook een zestal nieuwe leden ingewijd als lid van het Sint-Jansgilde.

Kermis dinsdag 25 juni verzamelden de gildebroeders en gildezusters van het Sint-Jansgilde zich  vroeg in de ochtend bij het gildehuis “De Bout” voor de traditionele “Ommeganck”. Alvorens de dag te beginnen met de Heilige Mis in de kerk van Soerendonk, die werd voorgegaan door pastoor Sip, werd 

de koning Toni Ras thuis afgehaald. Na aankomst van het gilde bij het huis van de koning verzocht kapitein Leo Vos de koning zijn intrede te doen in het gilde. Na afloop van de Heilige Mis brachten de vendeliers een vendelhulde aan het geestelijke gezag waarna het Sint-Jansgilde naar gemeenschapshuis “Den Donck” trok. Hierna trok het gilde verder naar Party centrum Antoine. Bij Party centrum Antoine werd als eerste de nieuwe deken Roel Smits door eerste deken Willie de Vries geïnstalleerd, door het opsteken van de palmtak op zijn hoed. Kapitein Ronnie Ras nam vervolgens het woord om als eerste Harrie van Mierlo en Adry Vos te huldigen als vijfentwintig jarige jubilaris. Beide gildebroeders ontvingen uit handen van kapitein Ronnie Ras de zilveren draagpenning van het gilde voor hun 25 jarig lidmaatschap. Hierna werden de drie vijftig jarige jubilarissen, Louis Fransen, Wiel Peerlings en bazuinblazer Gerrit Staals gehuldigd, hiervoor ontvingen zij uit handen van de kapitein het desbetreffende bronzen beeld. Vervolgens werd Paul Ras gehuldigd door de kapitein voor zijn zestigjarig lidmaatschap bij het gilde, waarvoor hij de broche van Sint-Jan opgespeld kreeg. De kring voorzitter Roeland van Hooff nam vervolgens het woord over om de jubilarissen namens de kring te huldigen voor hun verdiensten binnen het gilde. De jubilarissen ontvingen dan ook namens de kring de bijpassende kringonderscheiding. Nadat alle aanwezigen de jubilarissen en de nieuwe deken hadden gefeliciteerd trok het gilde verder naar de Sint-Jansboom aan de Heuvel, die was versierd door de omwonenden. Bij de Sint-Jansboom werden er dit jaar zes nieuwe leden ingewijd, namelijk bazuinblazer Jolanda Fransen-Peels en Wendy van Mierlo, tamboer Henk Claes, kruisboogschutter Patrick van de Vorst en verder nog Truus van Mierlo en Mariet Vos. Tijdens de inwijding werden zij goed gezegend door de eerste deken en draaide de vaandrig het hoofdvaandel over de zes hoofden van de nieuwe leden waarna een verfrissende maar onverwachte zegening kwam. Gezien de tropische temperatuur vonden de nieuwe leden dit niet zo erg en waren zij als snel weer opgedroogd. Na de vendelhulde aan onder anderen de jubilarissen en de zes nieuwe leden trok het gilde verder naar Cranendonck om bij het kasteeltje de vendelhulde te brengen aan het wereldlijk gezag, die in ontvangst werd genomen door B&W van de gemeente Cranendonck. Daarna trok het gilde, met nog enkele tussenstops, verder naar gildehuis “De Bout” en Party centrum Antoine voor het afsluiten van de “Ommeganck”. Het Sint-Jansgilde kan terugkijken op een geslaagde “Ommeganck”. Het gilde kan zich nu voorbereiden op de organisatie van de fietsdriedaagse die op 30, 31 juli en 1 augustus zal plaatsvinden.