Restauratiepremie Ursulinenklooster toegekend

PELT – Het Vlaams Gewest heeft op 21 juni 2019 de restauratiepremies voor de uitvoering van de restauratiewerken aan het Klooster van de Ursulinen (verbouwing van klooster tot school- fase 2 en 3) toegekend. De kostenraming voor de bouwwerken bedraagt 3.427.806 EUR. De premie van onroerend erfgoed bedraagt 1.960.705 EUR. De inbreng van het ministerie van onderwijs zal voor deze bouwwerken een kleine 900.000 EUR bedragen.  WICO vzw zorgt voor een eigen inbreng voor de bouwwerken van een kleine 600.000 EUR. De kostenraming voor technieken is geraamd op een kleine 900.000 EUR.

Het klooster bepaalt al meer dan 100 jaar de dorpskern van Pelt (Overpelt). In 2020 bestaat het secundair onderwijs 100 jaar. In 2007 kwam het bericht dat het klooster, de kapel en de boerderij opgenomen waren in de lijst van Onroerend Erfgoed. Op 25 maart 2009 besloot de Vlaamse regering om het kloostercomplex van de Ursulinen en omgeving te beschermen. In 2015 konden er gestart worden met de restauratie van het dak.

Het klooster zal door dit besluit eindelijk weer de nodige glans krijgen en voor leerlingen en personeel een aangename plaats voor leren en werken zijn. De nieuwe generatie leerlingen zullen straks les krijgen in gebouwen die getuigenis blijven geven van het verleden maar helemaal aangepast zijn aan de noden van de 21e eeuw.

Het project wordt een mooi voorbeeld van herbestemming van religieus erfgoed. Op het ogenblik van het besluit tot bescherming waren er in Vlaanderen 116 beschermde kloosters en abdijen.

WICO had en heeft deze herbestemming van het klooster nodig om voldoende kwaliteitsvolle schoolruimte ter beschikking te hebben. Er zullen op 3 verdiepingen klaslokalen en administratieve lokalen komen. De verbinding van het klooster naar het achterliggend schoolgebouw zal met glas gebeuren zodat op elke plaats het kloostergebouw tot zijn recht kan komen. Wij hopen dat in de komende jaren er voldoende middelen gevonden worden om de kapel, de boerderij en de naaischool te restaureren zodat in de dorpskern een grote site met historisch karakter het centrum siert. Voor de toekomstige studenten van Taal en cultuur, Kunst en creatie is dit aspect van onze site een extra troef. Een karaktervolle leeromgeving zal inspirerend zijn voor woord en beeld. Voor de leerlingen van Mens en maatschappij zal de rust en de warmte van het gebouw ook hen snel een thuisgevoel geven. In de komende weken zal het dossier volledig klaar zijn voor publicatie en start de openbare aanbesteding. Wij hopen zo snel mogelijk met de werken te kunnen starten.