Hoe moet het met Petra als ze 18 wordt?

ST-HERTOGENBOSCH – Erik en Diana hebben drie kinderen. Hun oudste dochter Petra (16 jaar) heeft een verstandelijke beperking. Ze gaat naar een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Twee keer in de week komt een begeleider een uurtje langs om met Petra te spelen en eens per drie weken gaat zij naar een zaterdagsoos. Erik en Diana zien dat de zorg voor Petra steeds zwaarder wordt. De andere kinderen hebben lang niet altijd zin om op Petra te passen. Vooral tijdens de vakanties zijn er regelmatig ruzies. 

De ouders gaan met school in gesprek over de toekomst van Petra. De leerkrachten op school verwachten dat zij later naar dagbesteding zal gaan. En Petra moet stage gaan lopen. School adviseert om een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) aan te vragen. Zo gezegd zo gedaan. Met een cliëntondersteuner van de gemeente worden de formulieren ingevuld. En de Wlz-indicatie wordt afgegeven. 

Vragen over de toekomst

Maar hoe moet alles nu verder geregeld worden? Krijgt Petra een inkomen als zij gaat werken? Wat moet er nog meer geregeld worden, als Petra 18 jaar en dus volwassen is? Waar kunnen ze zorg regelen? Kan Petra af en toe een weekend ergens anders naartoe, zodat ze ook iets leuks met de andere kinderen kunnen doen? En verder in de toekomst: waar kan Petra straks wonen? 

Erik en Diana nemen contact op met het zorgkantoor. Via hen wordt een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE ingeschakeld. De cliëntondersteuner maakt een afspraak om bij het gezin thuis te komen.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Samen bespreken ze de vragen en wensen. Ze maken een lijst met afspraken, dat geeft houvast. Niet alles hoeft tegelijk. De ouders vinden het heel prettig om met de cliëntondersteuner de vragen die zij hebben te beantwoorden. Ook vinden ze samen passende dagbesteding voor hun dochter. ‘Onze cliëntondersteuner weet de weg en kent de regels. En dat is heel waardevol!’ vinden Erik en Diana.

Heeft u ook een vraag?

Heeft u een indicatie voor de Wlz en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan kunt u rechtstreeks terecht bij een cliëntondersteuner van MEE Zuidoost Brabant. Bel 040 214 0404 of mail info@meezuidoostbrabant.nl.