Niet zwart maken, maar oplossen!

Vorige week hebben we in de raad vastgesteld wat we wel en niet in de begroting willen van komend jaar. Dat is best moeizaam gegaan. Kort gezegd hebben we niet genoeg geld voor de dingen die we moeten en willen voor Cranendonck. Dit komt vooral omdat we jaarlijks meer geld uitgeven aan zorg dan we krijgen van het Rijk. 

Gelukkig kwam vorige week ook het bericht van de provincie dat we extra geld van het Rijk voor jeugdhulp, meerjarig mogen inboeken. Dat scheelt bijna 3 ton per jaar! Maar dat is nog altijd minder dan we aan jeugdhulp uitgeven. Dat betekent dus dat we keuzes moeten maken: waar geven we de beperkte middelen aan uit de komende jaren? 

Wat CDA Cranendonck betreft kunnen we op een aantal zaken bezuinigen zoals het maken van nieuw beleid, minder onderhoud van wegen (mits veilig) en minder wegen aanleggen, minder uitgeven aan project Kansen over Grenzen en minder ambtelijke uren investeren in uitvoering van de economische visie, project Buitenkans en de verantwoordingsrapportages. Daarbij moet de basis wel goed geregeld blijven. Ook moeten we kijken hoe we de min of meer verplichte bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen (zoals GGD, A2-samenwerking en milieudienst ODZOB) kunnen beperken, we willen niet dat deze automatisch elk jaar hoger worden!

Het is altijd makkelijk om ‘uit de losse pols’ nog wat bezuinigingsmaatregelen te noemen, zonder inzicht in de financiële of maatschappelijke consequenties. Wij kiezen daar niet voor. Maar wel: met elkaar in gesprek over realistische opties. Vorige week heeft het college op basis van inbreng van alle partijen een aangepast voorstel gemaakt. Door het laatste nieuws van de provincie over de extra gelden voor jeugdhulp, kon zelfs de voorgestelde OZB-verhoging worden geschrapt. 

We zetten stappen in de goede richting, niet door elkaar zwart te maken, maar door samen te kijken waar mogelijkheden liggen. Die zien we na de zomer graag terug in de opzet van de begroting voor 2020. 

Janneke van Happen, CDA Cranendonck