Verleende vergunningen Cantine Theater Dorplein

BUDEL-DORPLEIN – Het college van burgemeester en wethouders heeft een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning verleend aan Cantine Theater Dorplein. Het ontwerp hiervan heeft van 22 mei tot 4 juli 2019 ter inzage gelegen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Voor meer informatie ga naar www.cranendonck.nl/bekendmakingen