Extra water voor droogvallende Beekloop om zeldzame natuur te redden

REGIO – Waterschap De Dommel is onlangs in Bergeijk gestart met een reddingsactie in de Beekloop. Daarin staat door regengebrek nauwelijks water meer. Kwetsbare natuur dreigt te verdwijnen als de beek droogvalt. De actie bestaat uit het overpompen van grondwater uit twee nabijgelegen grondwaterputten naar de droge beek. Een laagje van enkele centimeters ‘overlevingswater’ geeft de bijzondere soorten in de Beekloop de kans de droogte te doorstaan.  

Martijn Tholen (lid Dagelijks bestuur): “Vorig jaar tijdens de extreme droogte pasten we deze noodmaatregel voor het eerst toe, en met resultaat. We hebben vandaag besloten dat we deze actie – als het noodzakelijk blijkt – deze zomer ook zullen doen voor de Reusel, Keersop, Tongelreep en Beerze. ” 

Het water wordt opgepompt vanuit een grondwaterput op tientallen meters diepte, met medewerking van de puteigenaar. Het kleine laagje water – enkele centimeters – zorgt over een paar kilometer lengte voor de noodzakelijke hoeveelheid stromend water waarin vissen en planten kunnen overleven. De situatie wordt dagelijks in de gaten gehouden. Onderzoek heeft bevestigd dat deze noodmaatregel vorig jaar heeft gewerkt.

Niet voor alle beken in het Dommelgebied worden reddingsacties op touw gezet. In de vijf beken die wél voor deze noodmaatregel in aanmerking komen, leven zeldzame en beschermde soorten zoals de beekprik, de kwabaal, bepaalde libellen en kokerjuffers. Deze soorten zijn een belangrijke indicatie dat de waterkwaliteit en leefomgeving gunstig zijn. De beekprik bijvoorbeeld is een indicator dat het water en de bodem op die plek gunstig zijn. In de vijf natuurrijke beken hoopt het waterschap de bijzondere flora en fauna te behouden. Zo kan vanuit deze beschermde plekken de natuur zich de komende jaren herstellen. Zonder water gaat alles dood en kost het tientallen jaren hersteltijd. 

Waterschapsbestuurder Martijn Tholen over omgaan met waterschaarste: “In dit gebied van de Beekloop, op hoge en poreuze zandgronden draait het echt om waterschaarste. Als er nauwelijks regen valt en beken daardoor droogvallen en aanvoer nauwelijks mogelijk is, groeit juist de vraag naar water bij iedereen. Water dat er niet is. Dat is niet eenvoudig op te lossen. Na de zomer gaan we met onze gebiedspartners opnieuw het gebied in om samen te bedenken wat een haalbare waterhuishouding voor de toekomst is.” 

De droogte in het Dommelgebied houdt nog steeds aan. De huidige situatie treedt nu vooral ook op omdat het neerslagtekort van de droge zomer van 2018 in de winter niet is aangevuld. En ook als het de komende weken warmer wordt kan het neerslagtekort snel oplopen. 

Meer informatie over de huidige situatie staat op www.dommel.nl/droogte