Steenmarteroverlast in Cranendonck melden bij de gemeente!

CRANENDONCK – In de afgelopen maanden is de overlast, lees schade, die veroorzaakt wordt door de steenmarter sterk toegenomen. De steenmarters bijten waterslangen en elektrische kabels door onder de motorkap van auto’s. Dure reparaties, zeker door diverse herhalingsgevallen, worden her en der in de gemeente gehoord. Ook dringen de marters de huizen binnen en beschadigen isolatiemateriaal e.d..

Er is veel hierover op internet te vinden. De steenmarter is een beschermde diersoort en mag niet bestreden worden (uitgezonderd binnenshuis).  Er zijn veel verschillende “verjagingsmethodes” zoals ultrasone kastjes, spuitbussen, WC-blokjes en matten onder de auto. Ondanks de toepassing van een combinatie van deze methodes zijn gevallen bekend van herhalingsschades, die per keer in de honderden euro’s lopen.

Bij navraag bij de gemeente blijken er telefonische meldingen gedaan te zijn door de gedupeerden. Deze worden echter niet geregistreerd. Gedupeerden wordt verzocht om melding te doen bij de gemeente via de website Cranendonck.nl, bij “iets melden”  > woon- en leefomgeving.  Dat kan ook via de ‘Mijn Gemeente app’. In het geval van werkelijk grote overlast kan de gemeente ontheffing van het verbod op bestrijding aanvragen en overgaan tot professionele bestrijding.