“Dagbesteding voor mensen met een beperking”

Maandag 12 augustus 2019 organiseert Café Brein de ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).  Het onderwerp is: ‘Dagbesteding voor mensen met een beperking’. Waar: SWZ Activiteiten Centrum, Palladiostraat 27, 5624AB in Eindhoven. Datum en tijd: 12 augustus van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang vanaf 19.00 uur. Wie: Mensen met NAH, hun familie, mantelzorgers en andere betrokkenen.

Aanmelden is niet nodig.

Gast van deze avond is Kitty Vogels – v.d. Wiel; als mantelzorger en medewerker heeft zij de afgelopen jaren ruime kennis en ervaring opgedaan binnen diverse locaties op het gebied van dagbesteding voor mensen met een beperking. Kitty werkt sinds 2006 op het Activiteitencentrum in Eindhoven. Ze heeft veel kennis van instroom of aanmelding op een  dagbestedingslocatie en regelzaken hierom heen.

Als er een ding duidelijk is, dan is het dat zinvolle dagbesteding belangrijk is voor iedereen. Dus ook voor (jong)volwassenen met een lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de naaste omgeving of mantelzorgers kan dagbesteding ook prettig zijn om hen even te ontlasten. Kitty vertelt deze avond in woord en beeld over een aantal vormen van dagbesteding, zoals een zorgboerderij, een zorgatelier en het activiteitencentrum in Eindhoven. We krijgen een beeld van het brede aanbod aan activiteiten dat wordt aangeboden op deze locaties; denk bijvoorbeeld aan sporten, houtbewerken, tekenen en schilderen, verzorgen van dieren of tuinieren. 

Er bestaat vaak onduidelijkheid over het proces van aanmelden voor een dergelijke dagbesteding. Of je een speciale indicatie nodig hebt, of je terecht kunt met een PGB en hoeveel dagen per week je kan deelnemen. Maar ook heel praktisch: wordt er bij de activiteiten ondersteuning geboden door professionele activiteitenbegeleiders? Is er gelegenheid om te rusten en wordt er hulp geboden bij ADL-zorg? In hoeverre is er persoonlijke aandacht voor mij als cliënt en is er ruimte voor eigen inbreng qua activiteitenprogramma? Kitty gaat ons alles vertellen over dit soort regelzaken.

Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en andere betrokkenen waarbij informatie en gezelligheid samen gaan. Deelnemers praten over de gevolgen van NAH en hoe ze daarmee omgaan. Deze gevolgen hebben namelijk grote invloed op het welzijn van de persoon met NAH en zijn omgeving. Belangstellenden die aankondigingen en/of samenvattingen van de bijeenkomsten willen ontvangen, kunnen zich aanmelden voor de Café Brein via info@mantelzorgverlicht.nl