Wie wat bewaart……

Wie wat bewaart, bewaart geen rotte appel oftewel wie wat bewaart, die heeft wat.

Bij ons thuis zeiden ze het vroeger al en ook mijn ouders hadden het weer van generaties daarvoor en die kregen het weer als wijsheid mee van hún voorouders. Het is iets wat al vele decennia wordt verteld aan de kinderen om ervoor te zorgen dat ze verzekerd zijn van een goede toekomst.

Ook al bevinden we ons tegenwoordig in een wegwerpmaatschappij, tóch is het vaak belangrijk dat je dingen bewaart. Er komt altijd wel een moment voorbij dat je dat snoertje, dat bakje, die schroeven, dat plankje of dat plastic tasje heel erg goed kunt gebruiken. Op zo’n moment ben je maar wat blij dat je naar je ouders hebt geluisterd en dat je het bewaard hebt.

Als je zoiets vertelt komt er altijd wel iemand met een verhaal dat het tegendeel bewijst. Of men geeft een voorbeeld waaruit blijkt dat je al de dingen die je al die jaren bewaard hebt echt nooit en te nimmer nodig zult hebben.

Toch komt vaak meteen nadat je iets hebt weggegooid het moment dat je het wel degelijk kunt gebruiken. Hierdoor zijn er dus mensen die dingen bewaren, omdat ze het ooit verwachten nodig te hebben en waar anderen misschien een beetje lacherig over doen. Ze lachen echter tot het moment dat deze spullen nodig zijn. Je moet gewoon goed uit je doppen kijken. Weten wat je bewaart.

Daarom is het niet “Wie wat bewaart”, maar “Wie bewaart wat”

Foto Lieske Cox
Tekst Arian Compen
Mocht je vragen of op- en/of  aanmerkingen hebben mail dan naar info@a3compen.nl