Ontmoet de zorg van Land van Horne in Brabant

MAARHEEZE – De Dorpsraad Maarheeze vergadert maandag 19 augustus 2019 vanaf 19.30 u. in de Smeltkroes, Kijkakkers 1, Maarheeze. 

In deze eerste vergadering van de Dorpsraad Maarheeze na de zomervakantie 2019 staan geen bijzondere zaken gepland. Er wordt verder gesproken over de burgerparticipatie en de werkwijze van de dorpsraad. Verder staat op de agenda o.a.: mededelingen van de dorpsraad, van de gemeente en van de  werkgroepen. Zie voor de complete agenda de website: www.maarheeze.nu en daar verder via “voor elkaar” en daar naar Dorpsraad Maarheeze. De vergaderingen van de dorpsraad zijn niet alleen openbaar, je bent er ook van harte welkom!