Werkzaamheden Gastelseweg, Dommelstraat en Waalstraat

BUDEL – Maandag zijn de werkzaamheden weer gestart aan de Gastelseweg, Dommelstraat en Waalstraat in Budel.

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een blauwe ader waarbij het hemelwater (regenwater) wordt gescheiden en afgekoppeld van het vuile afvalwater dat naar het riool gaat. Ook wordt er een gebied als 30 km zone ingericht waarbij de kruising Waalstraat met de Gastelseweg wordt versmald en een verhoogd kruispunt wordt aangelegd. Verder staat het opbreken van het wegdek en de bestratingen op het programma en het vervangen door nieuw materiaal. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd zodat de bereikbaarheid van de woningen zoveel mogelijk is gegarandeerd en het doorgaand verkeer zo weinig mogelijk overlast ondervindt. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden eind september 2019 afgerond.

Foto Jos Meusen