De Schut van Buul

BUDEL – Op kermismaandag, 26 augustus, organiseert de Schut van Buul weer het traditionele Koningsschieten. Er zal dan weer gestreden gaan worden voor de titels, Koning van de Schutterij, Kermiskoning en Jeugdkoning bij de Schutshoeve aan de Laarstraat. Voor de titel van Kermiskoning kunnen alle burgers vanaf 18 jaar deelnemen. Jongere personen kunnen deelnemen voor de titel van Jeugdkoning, welke geschoten wordt met de windbuks. Om deel te kunnen nemen moet men wel een geldig Paspoort, ID-kaart of Rijbewijs kunnen tonen. Indien U in beschonken toestand bent, kan de deelname ontzegd worden door het bestuur. Het openingsschot zal gelost gaan worden door de Burgemeester van Cranendonck, dhr. Roland van Kessel.                        De leden van de Schut zullen vooraf de Schutterskoningin, Grada Das, aan huis afhalen, waarna rond 15.00 uur de huldigingen bij de Schutshoeve plaats zullen vinden. De start van de  schietwedstrijden zal rond 15.45 uur zijn. De verwachting is dat de Koning van de Schut rond 17.30 uur bekend zal zijn, waarna deze geïnstalleerd zal worden en aansluitend rond 18.00 uur de ronde over de kermis zal marcheren. Na terugkomst zullen de Kermiskoning en de Jeugdkoning gehuldigd gaan worden en dit zal rond 19.00 uur zijn, waarna er  doorgefeest kan worden voor de liefhebbers die nog niet naar huis willen gaan. Hopelijk kunnen wij U komende maandag hartelijk begroeten op dit traditionele festijn.