136e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

We gaan buiten eten, want het is weer mooi weer en we kunnen niet buiten eten.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: We gón bôete ète, want ’t isser weer vur en willie kunne ni zonder ète. En ook: We gôn boêten ëtte, want ut is wer schôn weer en we kunnen neet boeten êtun.

BUDEL:  We gòn boetuh ète, want ut is wer sgon wèèr, en we kunne ni boetuh ète.

BUDEL-DORPLEIN: We gun boete èaten, want het is goei wear en we kunne nè boete èaten.

WEERT:  Vae goan boete aete, want ut es schoeen waer en vae kunne neet songer aete.

HAMONT:  We goan inne boewte èète, want ’t is wèr sch(w)on wèèr en we kunne nè boewten èète.

ACHEL: We gun boew-te  et-ten, want het is wer schon wij-er en we kunnen nie boew-te et-ten. Maar ook: Wijllie goan boewten èten,want tis schö  weier en we kunnen anders nie boewten èten.

NEERPELT: Wallie gon boete éten, want tis wer schouwe weer en wallie kunnen nie boeten éten. En ook: We gun boewten èten, want het is wèr schoewen weër en we kunnen nie  boewten èten.

OVERPELT: We gön in de boeten èète, want het is schoeë weer en we kunnen nie zonder èète.

GEEL: Welle goan boawete ete, want ’t is schoeë wieër en welle kunne ni boawete ete.

EINDHOUT: Welle goan boaatte ete , want t’is wééer schoewen weejer en welle kunne nie boaatte ete .

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Vakantie vieren met een caravan = Alles wat je thuis laat is meegenomen.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.