De VoorleesExpress gaat van start

CRANENDONCK – In de gemeenten Cranendonck, Bladel, Bergeijk en Valkenswaard en start in september de VoorleesExpress van Bibliotheek De Kempen. De VoorleesExpress geeft is er speciaal voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar met een taalachterstand. Dit landelijke initiatief geeft deze kinderen en hun ouders extra aandacht en een steuntje in de rug. Kinderen met een taalachterstand kunnen door voorschoolse instellingen, basisscholen of een andere instelling aangemeld worden. Zij kunnen goed signaleren welke gezinnen baat kunnen hebben bij De VoorleesExpress, aangezien zij in nauw contact staan met de doelgroep. Op het moment dat een gezin is aangemeld wordt er een passende match gezocht met een voorleesvrijwilliger. Deze komt vervolgens 20 weken voorlezen in het gezin en probeert het hele gezin te laten genieten van het voorleesritueel. Ouders krijgen tips en trucs om dit na de 20 weken zelf op te pakken en het kind ontvangt na afloop een diploma en een boek cadeau. Denk je dat jouw kind of een kind in je omgeving ook een steuntje in de rug kan gebruiken? Stuur dan een mail naar voorleesexpress@bibliotheekdekempen.nl of neem contact op met projectleider Marleen van der Palen, via 0031 6 22 75 94 98. Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, maar ook leerzaam. Het speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, wat hun woordenschat én taalbegrip vergroot. Baby’s, peuters en kleuters die regelmatig worden voorgelezen ontwikkelen een voorsprong in hun taalontwikkeling en presteren later op school beter taal en rekenen. Ook nemen kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen een voorsprong in hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.