Parochie Soerendonk viert jubileum 

SOERENDONK – De vakantietijd zit erop en Soerendonk kan zich daarom zetten aan de viering van 200 jaar parochiegemeenschap dit najaar. Een Soerendonkse parochiecommissie heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een feestelijk programma met H. Missen die opgeluisterd worden door diverse koren uit heel Cranendonck, een open-kerkdag met tentoonstelling van oude attributen van de parochie Sint Jan Onthoofding en een inspiratie-avond in gemeenschapshuis Den Donck. Tevens verschijnt er een fraaie jubileumuitgave van ‘De Heraut’ over de geschiedenis van de parochie, met veel historische illustraties en mooie kleurenfoto’s. Hoogtepunt van de viering is op zondag 20 oktober (de parochie werd door een bisschoppelijk besluit opgericht op 21 oktober 1819), waarbij bisschop Gerard de Korte van Den Bosch zal voorgaan in een plechtige H. Mis in Soerendonk.

Het parochiejubileum wordt afgetrapt op zondag 1 september, met een gildemis om 10.00 uur met het Sint-Jansgilde dat in dat weekeinde het 375-jarig bestaan viert. Op 7 september gaat een groep Soerendonkse parochianen mee met de gezamenlijke bedevaart naar Kevelaer vanuit Budel en is er geen H. Mis in de kerk. Op zaterdag 14 september is er om 19.00 uur een woord- en communiedienst met het gemengd kerkkoor van Budel.

Zondag 15 september van 13.30 tot 16.30 uur is de kerk, als enige deelnemer vanuit Cranendonck, open ter gelegenheid van de landelijke Open Monumentendag, met onder andere een tentoonstelling van kerkelijke attributen. Op zaterdag 21 september is er om 19.00 uur een H. Mis met het gemengd kerkkoor van Budel-Schoot. Zaterdag 28 september is er om 19.00 uur een H. Mis met het herenkoor van Maarheeze. Op donderdag 3 oktober is er om 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Donck een inspiratie-avond belegd voor de hele parochie H. Cornelius. 

Hier komt als spreker Huub Schumacher, die als priester in het bisdom vaak cursussen en lezingen geeft over geloofsverdieping en geloofsvernieuwing. Hij belicht op geheel eigen wijze het thema ‘Zonder geloven gaat het eigenlijk niet’ en kijkt daarbij vooruit naar de toekomst. Pastoor Ton Sip geeft daarna zijn visie op de opbouw van de fusieparochie H. Cornelius en de rol van de lokale geloofsgemeenschappen hierin, waarna er ruimte is voor vragen en discussie. Die avond wordt ook de jubileum-Heraut gepresenteerd, die ingaat op 200 jaar parochiegeschiedenis in Soerendonk.

Zaterdag 5 oktober is er om 19.00 uur een speciale kinderdienst in de kerk, waaraan meewerkt het jeugdorkest ZMG. Op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur is er een woord- en communiedienst met het Soeriks Muziek Gezelschap.

Slotstuk van de jubileumviering is op zondag 20 oktober. Om 10.30 uur is die dag de plechtige eucharistieviering vanwege het 200-jarig parochiejubileum, opgedragen door mgr. dr. G.J.N. de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch. De dienst wordt gevolgd door een vendelhulde door het Sint-Jansgilde en daarna een feestelijke bijeenkomst in gemeenschapshuis Den Donck.