Eregalerij van Brabantse Gesneuvelden

WAALRE – In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Noord-Brabant van de Duitse bezetting begon. In het kader van deze 75e Herdenking van Brabantse Gesneuvelden wordt van zaterdag 7 tot zondag 22 september in Het Waalres Museum de tentoonstelling “Eregalerij van Brabantse Gesneuvelden” gehouden. Met een digitale eregalerij worden alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers geëerd.

Deze tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met de Stichting Brabantse Gesneuvelden en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

In deze tentoonstelling wordt aan alle bijna 1900 Brabantse militairen en verzetsplegers die sinds 1940 zijn omgekomen een gezicht gegeven, hun verhaal verteld en een plaats gegeven in de Eregalerij van Brabantse Gesneuvelden. Het gaat dan niet alleen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de Brabantse militairen die zijn omgekomen in Nederlands Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna. In een aantal drieluiken wordt een beeld gegeven van de Duitse inval in mei 1940, de concentratiekampen, de Japanse bezetting in Nederlands Indië, de militaire missies vanaf 1950, Nederlands Indië 1945-1949, en de Bevrijding. Op de eregalerij zijn zoveel mogelijk slachtoffers met een foto én een verhaal vereeuwigd, zodat we niet enkel namen herdenken, maar ook de personen erachter. Immers waren het allemaal op de eerste plaats mensen; vaders, zoons, broers en vrienden die plots aan het leven zijn ontrukt. Velen van hen stonden voor moeilijke keuzes, anderen hebben onvoorstelbaar geleden. Allemaal verdienen ze het dat hun verhaal verteld wordt, hoe heldhaftig of bescheiden ook. Woensdag 11 september 10:00 ’s morgens is er in Het Waalres Museum een Workshop met een “past forward program”. Hierin staat de vraag centraal: “Hoe kunnen we nu en in de toekomst nog zinvol invulling geven aan het herdenken de slachtoffers, de gesneuvelden, de bevrijding?”

Deze expositie is dagelijks geopend van 13:30 tot 17:00 uur; de toegang is gratis.

Tijdens de openingsuren kan worden gebeld voor een afspraak voor bezichtiging buiten de openingstijden. Dat kan ook per mail hetwaalresmuseum@gmail.com De expositie “Eregalerij van Brabantse Gesneuvelden” is te zien van zaterdag 7 tot zondag 22 september 2019  in Het Waalres Museum (Willibrorduslaan 4 in Waalre). De toegang is gratis. Meer info op www.hetwaalresmuseum.nl