Hoe sociaal is onze gemeente Cranendonck?

Er moet bezuinigd worden. Vooral in het sociale domein. Maar hoe doe je dat?

Dat wordt nu duidelijk. De WMO consulenten moeten er voor zorgen dat er drie jaar achter elkaar 30 minder cliënten hulp in de huishouding aangeboden krijgen. Denk je toch in aanmerking  te komen voor hulp, dan absoluut niet meer dan strikt noodzakelijk.  Consulenten krijgen de opdracht mee dat er geen hulp meer geboden wordt bij maaltijdverzorging en/of wassen en strijken. De WMO consulenten mogen dus niet meer kijken hoe ze u kunnen helpen, nee, ze moeten echt kijken of ze u NIET kunnen helpen. Zo hoopt de VVD-wethouder zijn bezuinigingsdoelen te halen. Een tijdje geleden werd “de nieuwe route” gepresenteerd. Het grote doel daarvan is de cliënt meer zelf verantwoordelijk te maken voor de oplossing van zijn/haar problemen. Maar dat je wel hulp krijgt als je die echt nodig hebt. De manier waarop mensen die om hulp vragen nu benaderd worden, staat wel erg ver af van “de nieuwe route”. Na de verkiezingen kregen we een nieuw gemeentebestuur. Die had zijn eigen gedachten over het (te) sociale beleid van de gemeente. Gesteund door de gemeenteraad werd het mes gezet in de voorzieningen.

Het wordt steeds moeilijker een bijstandsuitkering te krijgen. Dat heet “streng zijn aan de poort” En degenen die een uitkering hebben, moeten het vooral zelf uitzoeken. Het is per slot van rekening hun eigen schuld dat ze in de bijstand terecht zijn gekomen. Niemand die ze vertelt dat ze kwijtschelding kunnen krijgen van gemeentelijke belastingen.  Niemand die ze erop attendeert dat ze na 3 jaar bijstand recht hebben op een toeslag. Wel boetes uitdelen als er een administratief foutje gemaakt wordt. En de gemeenteraad schaft in haar wijsheid de toelage voor maatschappelijke participatie af. Die bedroeg wel 100 euro per jaar. En dat is gewoon veel geld als je niets hebt. Er waait een koude wind door onze gemeente.

Mij lopen de rillingen over de rug. Mijn ervaring is dat ik in een “warme” gemeente woon. Waar mensen echt om elkaar geven. Waar buren en familieleden elkaar helpen. Waar slechts met de grootste moeite de stap gezet wordt naar de gemeente met een hulpvraag. Als je door allerlei omstandigheden gedwongen die moeilijke stap hebt moeten zetten, zoek je steun en hulp. Geen afwijzende houding.

Kom op gemeente(raad). Toon je sociale hart.

André Oud
Vrijwillig ouderenadviseur
Cliëntondersteuner WMO