Onderzoek naar daas en mug

Mede naar aanleiding van vragen heeft de gemeente Cranendonck de kennisinstelling Wageningen Environmental Research (onderdeel van Wageningen Universiteit) gevraagd om de aanwezigheid van muggen, knutten en dazen op de Baronie van Cranendonck en haar omgeving te onderzoeken. Ook gaf de gemeente opdracht een advies op te stellen hoe de populatie van deze insecten op locatie in Soerendonk zoveel mogelijk terug te brengen. De kennisinstelling is vanaf medio 2018 met het onderzoek bezig geweest en heeft recentelijk haar resultaten opgeleverd.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de kern van de Baronie van Cranendonck, maar ook haar directe omgeving, diverse soorten muggen kent. De keldermug is het meest voorkomende beestje in zijn soort. Het onderzoek toont aan dat de uit gebruik zijnde gierkelders van de voormalige proefboerderij een ideale kraamkamer vormen voor deze mug. Nu de gemeente weet waar de verhoogde muggenpopulatie vandaan komt, kan zij gericht actie nemen. In september worden deze gierkelders afgedekt met een laagje parafine-olie. Hiermee sluit de gemeente de kraamkamer van de mug en zal naar verwachting de aanwezigheid van dit insect op de Baronie nagenoeg verdwijnen.

De daas is één van de insecten die ook in de Nederlandse natte bosgebieden zijn thuis vindt. De Baronie van Cranendonck heeft een unieke ligging aan de bosrand van het Cranendonckse bos. Op deze plek komen de natuurgebieden De Groote Heide en Kempen~broek bij elkaar. De plek schuurt tegen het natuurgebied de Peel aan. Niet onlogisch dus dat de daas zich hier thuis voelt. De vraag is:

kunnen mens en natuur hier hand in hand gaan, zonder overlast van elkaar te ervaren. Ook in verband met de ambities die er voor de Baronie van Cranendonck zijn.

De uitkomsten van het onderzoek lijken hier een positief antwoord op te geven. Prof. Dr. Ir. Piet Verdonschot, hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen legt uit: ‘Het rabattenbos dat zich achter de voormalige zwembadlocatie in het Cranendonckse Bos bevindt is het favoriete plekje van de daas in dit gebied. De daas zul je dus vooral tegenkomen als je dieper het bos in gaat. Aan de brink is het aantal dazen een stuk lager en is weinig overlast te verwachten. Zeker niet wanneer we de bebouwing rondom de brink weer gaan gebruiken.’

Piet Verdonschot schuift aan bij de Waterwerkgroep en gaat in overleg met de beheerder van het Cranendonckse Bos om te onderzoeken of het mogelijk is om invloed uit te oefenen op het ecosysteem, zodat de dazenpopulatie nog wat inkrimpt in de toekomst. Als daar adviezen uit voortkomen, kan de gemeente in samenwerking met partners, gerichte maatregelen treffen tegen dit beestje.