Weerter Stadsgidsen kritisch over niet terugplaatsen grensmonument in Muntcomplex

WEERT  – De Weerter stadsgidsen betreuren het besluit van de eigenaren van het Muntcomplex om het grensmonument, in strijd met eerder gedane beloften, niet meer terug te plaatsen op het gerenoveerde plein bij het historische Muntgebouw en de nieuwe H&M. 

Zij hebben bij de Gemeente Weert aangedrongen ‘maximale druk uit te oefenen op het management van het Muntcomplex om terugplaatsing te bevorderen’.  In een briefing van 18 juni jl. gingen de eigenaren in een ‘artist impression’ nog uit van herplaatsing. Welke de beweegredenen zijn om af te zien van het oorspronkelijke plan is niet duidelijk gemaakt. Het grensmonument is destijds, zoals bekend, van de Geuzendijk verplaatst naar het Muntcomplex i.v.m. aantasting door weersinvloeden. Op de locatie Geuzendijk is toen een replica geplaatst.

In de wandelingen van de stadsgidsen, in hun recent uitgegeven boekjes én in de van Hornefilm wordt steeds melding gemaakt over- en verwezen naar dit monument. 

‘De grenspaal vertelt als in een soort stripverhaal de geschiedenis van Weert en vraagt dan ook om een historische, drukbezochte en beschutte plek’, aldus de Weerter stadsgidsen.

Grenspaal en Muntcomplex?

De Geuzendijk  was eeuwenlang een onverharde zandbaan. Bij de bestrating in 1954 kreeg de Roermondse kunstenaar Joep Thissen de opdracht een monument te ontwerpen dat de grens tussen Weert en Budel markeert. Het is ook de grens tussen Limburg en Noord- Brabant. En dat monument is deze grenspaal geworden. Om het te beschermen tegen weersinvloeden zoals zure regen, is het monument van vrij zachte steen, naar het Muntcomplex gehaald. Op de oorspronkelijke locatie staat nu een betonnen replica. Saillant detail: bij de plaatsing is wel een foutje gemaakt! Boven en onderkant van de grenspaal zijn ten opzicht van elkaar een kwartslag gedraaid…… Daardoor passen de scènes die boven elkaar staan niet meer bij elkaar zoals oorspronkelijk de bedoeling was.