Heeft u behoefte aan een maatje om uw administratie bij te houden?

CRANENDONCK – Het Maatjesproject Cranendonck is bedoeld voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Dat kan op allerlei gebied zijn en dus ook omdat iemand moeite heeft met het bijhouden van de administratie

Het idee achter het Maatjesproject Cranendonck is dat mensen met een bepaalde hulpvraag voor maximaal een jaar gekoppeld worden aan een vrijwilliger die samen met de deelnemer met de hulpvraag aan de slag gaat. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de stappen die samen genomen worden en het eindresultaat. Uitgangspunt bij het Maatjesproject is dat er een goede klik is tussen vrijwilliger en deelnemer. 

Iemand die gebruik wil maken van het Maatjesproject kan van ons verwachten dat er een geschikte vrijwilliger gevonden wordt. De deelnemer maakt zelf afspraken met de vrijwilliger over hoe vaak deze een bezoek brengt. Deelnemers kunnen er van uit gaan dat datgene dat besproken wordt met de vrijwilliger vertrouwelijk behandeld wordt. 

Van de deelnemer verwachten we dat die open staat voor de inzet van de vrijwilliger, adviezen ter harte neemt en zelf tijdens de periode dat de vrijwilliger komt ook initiatieven toont. De deelnemer vertelt in ieder geval datgene aan de vrijwilliger dat belangrijk is om het uiteindelijke doel te behalen.

Heb je  interesse om als deelnemer gebruik te maken van het Maatjesproject Cranendonck? Meld je dan aan bij de coördinator. Er wordt door de vrijwillig coördinator een afspraak met jou gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Daarna wordt er voor jou gekeken naar een geschikte vrijwilliger en volgt er een kennismakingsgesprek waar de vrijwillig coördinator bij aanwezig is. Contact met coördinator kan op maandag, dinsdag en donderdag via 0031 6 20372237 of marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl