Bijeenkomst over toekomst Bibliotheek Maarheeze

MAARHEEZE – In augustus hebben Gemeente Cranendonck en Bibliotheek De Kempen alle inwoners van gemeente Cranendonck uitgenodigd om mee te denken en beslissen over de toekomst van de Bibliotheek in Maarheeze. De gemeente Cranendonck wil dat inwoners zelf bepalen hoe de invulling van hun leefomgeving en de daarbij behorende maatschappelijke voorzieningen plaatsvindt. Daarom gaan we aan de slag via een nieuwe route die dit mogelijk maakt. De bijeenkomst over de toekomst van Bibliotheek Maarheeze zal plaatsvinden op woensdag 25 september van 19.30 tot 21.30 uur in De Smeltkroes, Kijkakkers 1, Maarheeze. Er zijn verschillende mogelijke perspectieven uitgewerkt voor de toekomst van Bibliotheek Maarheeze, waarbij rekening gehouden is met verschillende door de gemeente en Bibliotheek gestelde kaders. Deze perspectieven en kaders worden bij de start van de bijeenkomst toegelicht door Marcel Lemmen, wethouder Sociaal Domein, Sport, Onderwijs en Evenementen  van Gemeente Cranendonck en Anneke Schellens, bestuurder van Bibliotheek De Kempen. Hierna verlaten zij de ruimte. De diverse perspectieven worden besproken door de aanwezige inwoners van gemeente Cranendonck. Ook is er ruimte om nieuwe perspectieven en ideeën aan te dragen, mits deze passend zijn binnen de door de gemeente en bibliotheek gestelde kaders. Cordaad Welzijn zal dit traject en deze bijeenkomst als onbevooroordeelde partij begeleiden.

De uiteindelijke beslissing over het definitieve toekomstperspectief, ligt volledig in de handen van de deelnemende inwoners.

In november 2018 heeft de  gemeente  besloten tot een structurele bezuiniging van €100.000 per jaar op bibliotheekwerk in Cranendonck . Dit heeft tot gevolg dat er een nieuwe invulling wordt gezocht voor o.a. het bibliotheekwerk in Maarheeze. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via secretariaat@bibliotheekdekempen.nl of 085 7733 201 voor vrijdag 20 september. Wanneer u niet in de gelegenheid bent deze bijeenkomst bij te wonen, kunt u zich kunt laten vertegenwoordigen door een ander zodat uw ideeën toch meegenomen kunnen worden.