Leren over water steeds belangrijker

REGIO – Is er voldoende schoon water voor iedereen? Wat gebeurt er met het water dat wij verbruiken in huis? En wat is goed watergedrag eigenlijk? Deze en andere vragen worden beantwoord bij de educatie-activiteiten van Waterschap De Dommel. Watergraaf Erik de Ridder: “Nu we steeds meer te maken krijgen met extreem weer met wateroverlast of watertekort als gevolg wordt het ook steeds belangrijker dat kinderen en jongeren leren over water en hoe we hier mee omgaan. Als waterschap willen we scholen in ons gebied hierbij helpen door onder andere excursies en lespakketten te bieden. Een educatie-aanbod dat leuk én leerzaam is.” 

Voor leerlingen van groep 7/8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs organiseertWaterschap De Dommel excursies op de rioolwaterzuiveringen van Eindhoven, Hapert of Biest-Houtakker. Tijdens een excursie leren scholieren meer over Nederland als waterland, hoe je goed om kan gaan met water en zien ze hoe het vieze water wat we in huis verbruiken wordt schoongemaakt. Tijdens een excursie op de rioolwaterzuivering zien leerlingen hoe water wat we in huis verbruiken wordt schoongemaakt. 

De waterschappen in Nederland werken hard aan waterbeheer. Mooi, belangrijk en divers werk. Speciaal voor het voortgezet onderwijs wordt tijdens de excursie op de rioolwaterzuivering verteld over verschillende beroepen bij het waterschap. Wat doet een ecoloog? En een proces operator? Wat gebeurt er op kantoor en wat ‘in het veld’? Welkprofiel moet je dan kiezen op de middelbare school en welke vervolgopleiding moet je hiervoor volgen? Excursies en lespakketten worden zonder kosten aangeboden aan scholen en zijn online te boeken. Alle informatie over watereducatie van Waterschap De Dommel staat op www.dommel.nl/lerenoverwater