Wildlife Economy

REGIO – Het Interreg Europe project Wildlife Economy (WLE) is gebaseerd op de overtuiging dat natuur een economische waarde heeft en dat ondernemers op het platteland er hun brood mee kunnen verdienen. De 8 partners willen in 4 regio’s in Europa nieuwe en duurzame businessmodellen ontwikkelen om economische groei in plattelandsregio’s mogelijk te maken. Collectief leren en kennisuitwisseling tussen de 8 partners is een van de belangrijkste aspecten van het project.

Het wordt steeds duidelijker dat natuur en aantrekkelijke landschappen economische troeven zijn die voor Europese plattelandsregio’s innovatieve antwoorden kunnen bieden op economische problemen waarmee zij worden geconfronteerd. Europese scenario’s voorspellen het vrijkomen van 16 miljoen ha landbouwgrond in Europa tegen 2020. 19% van de Europese jobs staan in (in)direct verband met natuurlijke rijkdommen en dit cijfer neemt nog steeds toe. Een levensvatbare economie gebaseerd op deze natuurlijke rijkdommen kan dus voor vele plattelandsregio’s een unieke kans op een duurzame toekomst bieden.

WLE draagt bij aan deze duurzame toekomst door met de steun van lokale ondernemers, gemeenschappen, jagers, boeren en vissers best practices van wildlife economy uit te wisselen en per regio actieplannen op te stellen. Daarnaast willen de projectpartners samen met een internationaal expertenpanel een kennisbank opbouwen waarvan beleidsmakers, ondernemers en andere geïnteresseerden gebruik van kunnen maken. Dit alles moet leiden naar een betere instandhouding van de natuur in de betrokken gebieden, waarvan de regionale economie en ondernemers dan ook weer van profiteren.

Het project loopt van 1 augustus 2019 tot 31 juli 2021 en is mogelijk dankzij de financiële steun van hetEuropean Regional Development Fund. Het totale budget bedraagt € 1.234.146 en zal worden verdeeld over 8 partners:

  • – Provincie Limburg, Nederland (hoofdpartner)
  • – Regionaal Landschap Kempen en Maasland, België
  • – Rewilding Sweden, Zweden
  • – County Administrative Board in Norrbotten, Zweden
  • – Rewilding Europe, Nederland
  • – Environmental Action Germany, Duitsland
  • – Municipal Community Europaregion Pomerania, Duitsland
  • – Alava Provincial Council, Spanje
  • Elke partner is een koploper in nature-based economie met gemengde expertise op het gebied van economie, toerisme en ecologie.