Duurzamer afvalbeleid in de toekomst

In 2025 mogen we maar 30 kilo restafval per persoon per jaar aanleveren, zo is bij wet bepaald! Nu is dat in Cranendonck nog 75 kilo ( + 20 kilo via de milieustraat). Als we beter vooraf scheiden en alles op de juiste manier aanleveren, is er minder restafval en kunnen er meer grondstoffen hergebruikt worden. We moeten een denkstap maken: afval bestaat niet, álles is grondstof! We willen naar die circulaire economie en pas dan spreken we van een duurzamere samenleving en laten we alles beter achter voor ons nageslacht.

De afvalbegroting is een gesloten systeem, wat inhoudt dat de kosten betaald moeten worden door de opbrengsten. Afval verwerken kost steeds meer geld, mede omdat mensen hun afval niet goed scheiden en daardoor afvalstromen vervuild raken…dan moet de gemeente daarover boetes betalen. Daarom is het  belangrijk dat u de afvalkalender ( zie gemeentelijke website) goed raadpleegt, zodat u precies weet, waar, wanneer u alles kunt aanleveren, wat in welke container of zak hoort. Alleen  dan zijn grondstoffen herbruikbaar en heeft de gemeente geen extra onkosten. Het bijgeleverde plaatje van de grijze container laat zien, wat er fout gaat. Veel mensen in Cranendonck willen hun grijze container graag houden. Daar heeft de gemeenteraad naar geluisterd. Dat kan in combinatie met de invoering van een plastic tariefzak, verkrijgbaar voor 2 euro per stuk. Het gebruik van de tariefzak is voordeliger dan het gebruik van de grijze container en zal ook vaker opgehaald worden ( 1x per 2 weken). Ervaring uit andere gemeenten leert, dat daar waar de tariefzak ingevoerd is, mensen beter gaan voor scheiden en daardoor de hoeveelheid restafval afneemt. Aan het eind van dit jaar worden de definitieve tarieven vastgesteld in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met inwoners uit alle dorpskernen. We gaan samen het afvalproces veranderen, met een hoger doel: een duurzame toekomst voor ons en onze kinderen! De raad heeft nogmaals benadrukt, dat hierover goed gecommuniceerd moet worden met de bewoners. Pas dan komt er een goede grondstoffenstroom op gang, wordt de hoeveelheid restafval minder en gaat het de gemeente minder kosten. Op 17 sept. j.l. is hiertoe in de gemeenteraad besloten. De nieuwe proef, fase 1,  start per 1 juli 2020. Na een jaar wordt het geëvalueerd en gekeken of er aanpassingen nodig zijn. Succes met afval scheiden!

Mede namens  de fractie Pro6, Marie Beenackers- van Poppel, gemeenteraadslid