Market Garden in Sint-Huibrechts-Lille

SINT-HUIBRECHTS-LILLE – Vorige vrijdag 20 september was het precies 75 jaar geleden dat Sint-Huibrechts-Lille bevrijd werd van de Duitse bezetters. Er werd dan ook plechtig hulde gebracht aan het oorlogsmonument op de oever van het kanaal, de plaats waar velen gesneuveld zijn.  Zowel burgemeester Frank Smeets als een aantal schepenen, schoolkinderen en familie van een Engelse gesneuvelde waren aanwezig. Ook een aantal jeeps uit die tijd en een kanon met soldaten in Brits soldatentenue vervolmaakten de plechtigheid. Als eerste deed François Joosten van de Heemkundige Kring van Sint-Huibrechts-Lille een woordje uitleg over de gebeurtenissen op 20 september 1944 waarna Frank Smeets op innemende wijze hulde bracht aan de soldaten, allemaal jonge mensen,  die hier voor onze vrijheid hun leven gelaten hebben. De kinderen van het 5e en 6e leerjaar van de basisschool lazen elk een naam van de gesneuvelden voor. Trompettist Jo Ieven mocht het officiële gedeelte afsluiten met de Last Post hetgeen alles nog eens extra sfeervol en emotioneel onderstreepte. Behalve enkele nog levende mensen die de oorlog hebben meegemaakt of zelf in het verzet hebben gezeten kan niemand zich nog voorstellen wat die oorlog hier teweeg heeft gebracht. Hoe de wereld er hier anders had uitgezien als de Britse, Amerikaanse, Canadese en Poolse soldaten ons land en heel West-Europa niet bevrijd zouden hebben van die bezetting. We moeten eeuwig dankbaar blijven aan onze bondgenoten maar uiteraard nog meer aan hun soldaten die zich hebben ingezet en vaak hun leven hebben gelaten voor ons waarvan ze in veel gevallen niet eens wisten wie of wat ‘wij’ eigenlijk waren. De militaire actie was een onderdeel van de operatie ‘Market Garden’ en kreeg de codenaam ‘Hurry On’. In Sint-Huibrechts-Lille had dit als doel de Duitse tegenstand op de rechterflank van Market Garden op te doeken en te beletten dat Duitse pantsers de hoofdas zouden aanvallen. De eigenlijke aanval van onze zijde werd uitgevoerd rond middernacht van 18 op 19 september na een half uur artillerievuur vanuit Kleine-Brogel. In de ochtend van 20 september hadden de Duitsers zich teruggetrokken richting Nederland en was Sint-Huibrechts-Lille bevrijd na vier jaar bezetting. Tijdens het voorlezen van de namen der gesneuvelden loste telkens tijdens een onderbreking een kanon vijfmaal een oorverdovend schot. De belangstelling voor deze herdenking was groot, enkele honderden woonden de plechtigheid bij. Op het monument is een QR-code aangebracht zodat men na het scannen hiervan alle achterliggende informatie te weten kan komen. Nog meer informatie is te vinden op de website van de Heemkundige Kring www.heemkunde-shlille.be