Rommel- en curiosamarkt Budels Gemengd Koor stopt

BUDEL – Na enkele tientallen jaren gaat de jaarlijkse rommel- en curiosamarkt van het Budels Gemengd Koor verdwijnen. Dit als gevolg van onder meer de enorme energie die nodig is om de spulletjes te verzamelen, het probleem om hiervoor een goede opslagplaats te vinden tegen een acceptabele prijs en de hoge stortingskosten voor onverkoopbare spullen.Dankzij de inkomsten van deze markt konden wij onder meer de contributie voor onze leden redelijk houden en de toegang tot onze concerten gratis of tegen een klein bedrag realiseren zodat ook mensen met een smalle beurs deze hebben kunnen bezoeken. Uiteraard zullen we ook na het stoppen van de markt onze uiterste best proberen te doen dit laatste in stand te houden. Via HAC Weekblad  willen we alle inwoners van Cranendonck en verre omgeving die in de loop der jaren spullen ter beschikking hebben gesteld om onze markt tot een succes te maken zeer hartelijk danken want zonder deze hulp was een markt zoals de onze onmogelijk geweest. Mocht u het Budels Gemengd Koor toch een warm hart toedragen denk dan aan uw stem op ons gemengd koor tijdens de komende RABO Clubsupport actie die wordt gehouden t/m 11 oktober 2019.