Stationsstraat en Sterkselseweg op de schop

MAARHEEZE – Wethouder Frans Kuppens gaf maandag op symbolische wijze het startsein voor de opknapbeurt van het Maarheezer centrum. Hij deed dat door samen met de klankbordgroepleden Bart van der Linden en Everard Winters de schop ter hand te nemen op de kruising van Sterkselseweg met de Stationsstraat.

Door Roy de Leijer 

Aan het project is een uitgebreid traject met informatieavonden en bijeenkomsten voor klankbordgroepen voorafgegaan. De eerste visie dateert al van 2014.

Wethouder Kuppens: “Door de nieuwe inrichting krijgt de Stationsstraat meer de uitstraling van een centrum. De weg wordt smaller en de trottoirs worden breder. Ook worden er groenvakken aangelegd.”

Het landbouwverkeer wordt geweerd uit Stationsstraat. Dit verbod geldt vanaf de kruising met de Sterkselseweg tot aan de kruising met de Moonslaan. Hier geldt een maximumsnelheid van 30 km/u.

Op de Sterkselseweg komt een nieuwe laag asfalt te liggen. De Stationsstraat krijgt een andere uitstraling. Daar wordt onder meer gebruik gemaakt van gebakken klinkers. 

Klankbordgroeplid Bart van der Linden is blij dat de Stationsstraat straks is verlost van het zware doorgaande verkeer. Van der Linden: “Ik hoop verder dat het oorspronkelijke straatbeeld zoveel mogelijk wordt teruggebracht. Op sommige plekken liggen de oude klinkers nog onder het asfalt. Ook is het goed dat er werk met werk wordt gemaakt.”

Ook enkele andere aanwonenden van de Stationsstraat woonden de starthandeling maandagochtend bij. “Het is er lang over gegaan. Het proces liep al voordat ik hier kwam wonen. Ik hoop dat alles vlot verloopt. Als het goed is, neemt niet alleen het lawaai af, maar wordt de weg ook een stuk veiliger voor de jeugd”, aldus Jos van Hooft.

Omdat de straat toch al openligt, wordt ook het riool vernieuwd. Bij zware regen is er vaak sprake van wateroverlast in delen van de Stationsstraat. Het rioolstelsel wordt vervangen in combinatie met de aanleg van een blauwe ader (hemelwaterriool). Met behulp van de blauwe ader kan wateroverlast rondom de Stationsstraat worden tegengegaan en ligt er een goede hoofdstructuur voor toekomstige afkoppelprojecten rondom de Stationsstraat en Sterkselseweg. Ook wil de gemeente Cranendonck aanwonenden stimuleren om regenwater niet via het rioolstelsel af te laten voeren, maar op te vangen op eigen terrein.

Klankbordgroeplid en ondernemer Everard Winters geeft aan dat er in het algemeen heel positief naar de herinrichting wordt gekeken. “Wij als ondernemers hebben ons onder meer sterk gemaakt voor een goede bereikbaarheid van het centrum en voldoende parkeergelegenheid.”

Hij verwacht dat de overlast beperkt zal zijn. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat communicatie en omgevingsmanagement twee belangrijke onderdelen van het aanbestedingsproces zijn geweest. Dit moet ervoor zorgen dat de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt en dat de bereikbaarheid voor aanwonenden en bedrijven blijft gewaarborgd. 

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Na de kruising wordt stukje voor stukje eerst de Sterkselseweg opgeknapt. Het weggedeelte dat wordt aangepakt loopt tot aan de kruising met de Vogelsberg en Bruine Akkers. Deze werkzaamheden duren tot medio november.

Daarna is er een pauze, die duurt tot na de jaarwisseling. Medio januari worden de werkzaamheden hervat bij de Stationsstraat. Dan wordt het resterende deel aangepakt, dat loopt van de kruising met de Oranje Nassaulaan en Moonslaan tot aan de kruising met de Sterkselseweg. Ook hier wordt het tracé opgeknipt in verschillende fases. Ook het Raboplein wordt opgeknapt. In verband met de kermis en Mijl van Mares moet de werkzaamheden uiterlijk op 1 juli zijn afgerond. 

Foto Jos Meusen: Van links naar rechts: Everard Winters, Frans Kuppens en Bart van der Linden.